Soutěž v řešení šachových diagramů (7)

Opět po týd­nu nová vár­ku dia­gra­mů (viz pří­lo­ha), opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 6. 5.!

A jaká byla správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne?

pokro­či­lí: 

 1. 1…Dxh3+ 2.Kxh3 Je3+ 3.Kh4 Jf3+ 4.Kh5 Sg4#
 2. čer­ný vyhra­je 1…Vf8 2.Vd8 Dh4+!–+
 3. 1…Sxf5 2.Sxf5 Vxg3+ 3.fxg3 d3+ 4.Df2 Sxf2+–+
 4. 1.f8J g4 2.Je6! dxe6 3.d7 e5 4.d8J e4 5.Jb7 e3 6.Jc5# 1–0
 5. Ano; 1…Jd5! [1…Kc1? 2.g7 b1D 3.g8D=] 2.Kxd5 [2.g7 Je7 3.Ke6 Jg8 4.Kf7 Kc2–+; 2.Ke6 Jf4+–+] 2…Kc1 3.g7 b1D 4.g8D Db3+–+
 6. 1.Sa2! Sxa2 2.b4+! axb3 3.g8D+–

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Va7#
 2. 1.Dh2 Kg8 2.Dh7#
 3. 1.c8J+! Ka8 2.Va7# (srov­nej s dia­gra­mem č.1)
 4. 1.Sf3+! Dxf3 2.Da8+ Kc5 3.Dxf3+–
 5. 1.Kf5! g4 2.hxg4#
 6. 1.Sb7+! Sxb7= pat!

A nej­lep­ší řeši­te­lé minu­lé­ho týd­ne:
zku­še­něj­ší: 1.Artem Mame­tev 6, 2.Maty­áš Pase­ka 6, 3.Jana Lang­ma­je­ro­vá 6, 4.Matěj Šeter­le 6, ješ­tě řeši­li Hynek a Víťa Blud­ští.
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Mar­tin Trh­lík 6, 2.Michal Toman 6, 3.Mar­tin Vyčích­lo 6, ješ­tě řešil Rud­la Steh­lík.