Soutěž v řešení šachových diagramů (6)

Nové dia­gra­my opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 29.4.!

A správ­ná řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne:

zku­še­něj­ší: 

 1. 1.Sg7#
 2. 1.d8J#
 3. 1.Kf7 e5 2.Sg7#
 4. 1.Dxf7+! Vxf7 2.Jxe6+ Kh6 3.Jxd8+-
 5. 1.Kc6!! [špat­ně je 1.Kc7?? Kc5 2.Kb7 Kd6 3.Kxa7 Kc7= a remí­za] 1…Kd4 2.Kb7 Kd5 3.Kxa7 Kc6 4.Kb8+- a pěšec dojde do dámy
 6. 1.g8D+! Kxg8 2.Ke6 Kh8 3.Kf7 e5 4.Sg7#

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Dh8+!! Kxh8 1.Vxh7+ Kg8 3.Vh8+ Kg7 4.V1h7#
 2. 1…Dc4+!! 2.Sxc4 Vxh2 3.Kg1 Vh1#
 3. 1.b5+! Dxb5 (1…Kxb5 2.Jc3++-; 1…Kb7 2.d8D Dxb5 3.De7+ Ka6 4.Jc7++-) 2.d8J#
 4. 1.Kc6 g4 2.d6 g3 3.d7 g2 4.d8D g1D 5.Dd3+ Ka5 [5…Ka7 6.Dd7+ Ka6 7.Db7+ Ka5 8.Db5#] 6.Da3#
 5. Ano může 1…Dd5!! 2.Sc4 [2.Jf2 Vxf2 3.Vxf2 Dh1#] 2…Vxf1+ 3.Dxf1 [3.Sxf1 Dh1#] 3…Vxf1+ 4.Kxf1 Sb5!–+
 6. 1.Kf3! f1D+ 2.Vxf1 gxf1D+ 3.Kg3+ Dg2 4.Sxg2#

A nej­lep­ší řeši­te­lé minu­lé­ho týd­ne:
zku­še­něj­ší: 1.Matěj Šeter­le 6, 2.Artem Mame­tev 6, 3.Hon­za Lang­ma­jer 6, 4.Filip Kre­sl 6, ješ­tě řeši­li HynekVíťa Blud­ští,
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Natál­ka Kře­no­vá 6, 2.Michal Toman 5,5, 3.Mar­tin Trh­lík 5 a Jir­ka Hof­f­mann 5, ješ­tě řešil Ruda Steh­lík.

A vyhlá­sí­me opět i “týden­ní­ho sko­ka­na Ler­nin­g­ches­su”: nej­ví­ce bodů za uply­nu­lých sedm dní při­psal Ton­da Mores.
Pořa­dí: 1.Antonín Mores +25 (1234), 2.Alžběta Pet­říč­ko­vá +20 (1265), 3.Martin Jokl +22 (1314), 4.Jan Hof­f­mann +15 (1083), 5.Matouš Sed­lá­ček +6 (1061), 6.Štěpán Sed­lá­ček +5 (1188), 7.Jiří Hof­f­mann +5 (1076), 8.Martin Trh­lík +3 (1257).

Dou­fám, že se v dal­ších dnech na Lear­nin­g­chess při­po­jí i dal­ší čle­no­vé, kte­ří budou zábav­nou for­mou sbí­rat body a zlep­šo­vat se!!