Přeskočit na obsah

Mistrovství Čech

Bronz z Mistrovství Čech!

Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 10 letTep­li­ce 16 – 20. 11. 2022 Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 8 a 10 let v Tep­li­cích při­nes­lo dal­ší vel­ký úspěch pro naše bar­vy! Vašík Kou­tec­ký vybo­jo­val v kate­go­rii chlap­ců do 10… Číst dále »Bronz z Mis­trov­ství Čech!

Mistrovství Čech mládeže

Her­lí­ko­vi­ce 22. – 29. 10. 2021 Účast hrá­čů Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň na letoš­ním Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2021 v Her­lí­ko­vi­cích byla tro­chu slab­ší než v minu­lých letech. Pře­ci jen méně postu­pu­jí­cích z kraj­ské­ho pře­bo­ru, hra­né­ho… Číst dále »Mis­trov­ství Čech mládeže

Matěj Šeterle vítězem národního OPEN turnaje!

Nej­o­če­ká­va­něj­ší akce pod­zi­mu, Mis­trov­ství Čech mlá­de­že, se hrá­lo ve dnech 26. 10. – 2. 11. 2019 v Pří­cho­vi­cích u Koře­no­va. V mis­trov­ských kate­go­ri­ích HD16 měl náš klub hned čtyř­ná­sob­né zastou­pe­ní – Hon­za Lang­ma­jer vstu­po­val do sou­tě­že… Číst dále »Matěj Šeter­le vítě­zem národ­ní­ho OPEN turnaje!

Bronzová Denisa

Člen­ka ŠK 64 Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá vybo­jo­va­la na Mis­trov­ství Čech mezi dív­ka­mi do 8 let v Mos­tě díky výhře v posled­ním devá­tém kole zis­kem 5 bodů skvě­lé tře­tí mís­to a zís­ka­la bron­zo­vou medai­li! Vel­ká gra­tu­la­ce!… Číst dále »Bron­zo­vá Denisa

Pozlacený Harrachov

Týden v Harra­cho­vě na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že byl krás­ný. Pod­zim obar­vil okol­ní lesy do zla­to­va, naše výpra­va si ješ­tě k tomu jed­no zla­to odvez­la domů! To dosta­la při závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu na krk Adri­a­na… Číst dále »Pozla­ce­ný Harrachov

Mistrovství Čech mládeže

Boha­tá výpra­va ŠK 64 Plzeň se vypra­vi­la do Harra­cho­va na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosá­hl v kate­go­rii H12 Marek Janouš. Vybo­jo­val z deví­ti par­tií výbor­ných 6 bodů, obsa­dil 6.místo a postou­pil na Mis­trov­ství… Číst dále »Mis­trov­ství Čech mládeže

Mistrovství Čech HD 8 a 10

Harra­chov 14. -16. 11. 2014 Kat. H10: 15. Fla­jš­man Petr 5,5, Kat. D10: 6. Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 8.Krumpholcová Marie 4, Kat. H8: 24.Trhlík Samu­el 2,5.