Mistrovství Čech HD 8 + 10

Most, 17. – 21. 11. 2021

V letoš­ním Mis­trov­ství Čech mlá­de­že v kate­go­rii H10 sta­teč­ně bojo­val také člen naše­ho klu­bu Makar Hon­cha­rov. V pro něj prv­ním tur­na­ji hra­ném váž­ným tem­pem roz­hod­ně nezkla­mal, uhrál 4,5 bodu (z 9 mož­ných) za 4 výhry, 4 pro­hry a jed­nu remí­zu a obsa­dil 23. mís­to. Věří­me, že pro Maka­ra při jeho pra­co­vi­tos­ti to bude vyni­ka­jí­cí zku­še­nost na ces­tě k dal­ším úspěchům!

Výsledky

http://chess-results.com/tnr588905.aspx?lan=5