Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

2.liga, 10.kolo: ŠK Tábor – ŠK 64 Plzeň 5:3

Porážka v Táboře

Posled­ní ven­kov­ní zápas letoš­ní sezó­ny 2.ligy nás čekal v Tábo­ře. Sou­peř v kom­plet­ní sesta­vě, zato naše sesta­va byla znač­ně proříd­lá… Zápas odstar­to­va­ly dvě rych­lé remí­zy, Dana Nové­ho (6.) a Mar­ka Janou­še (1.). Pak ale tlak sou­pe­ře neu­stál Hon­za Bechyn­ský (5.) a sou­peř šel do vede­ní. Po remí­ze Pet­ra Herej­ka (4.) sou­peř navý­šil, když muse­li kapi­tu­lo­vat jak Matěj Šeter­le (7.), tak Vašek Hrd­lič­ka (8.). Za roz­hod­né­ho sta­vu ješ­tě uči­ni­li skó­re při­ja­tel­něj­ší, když remi­zo­val David Hlo­žek (2.) a vyhrál Filip Holý (3.)

Kolo před kon­cem je naše druž­stvo s 16 body na 6. mís­tě jen dva body od mís­ta tře­tí­ho, v posled­ním kole nás čeká desá­tá Pří­bram. Podrob­nos­ti k sou­tě­ži nalez­ne­te na https://www.chess.cz/soutez/2824/.

KPII, 10.kolo: SK Petřín B - ŠK 64 Plzeň B 2:6

Snadné vítězství

Béč­ko v 10. kole KPII jelo na Pet­řín B, kte­rý nastou­pil pou­ze o 5 hrá­čích, tak­že to z „výko­pu“ bylo 3:0 (bodo­va­li Makar Hon­cha­rov (6.), Andrej Andru­se­vič (7) a Vašek Pelí­šek (8.)). Zápas tak byl jed­no­du­chou zále­ži­tos­tí našich hrá­čů, když k remí­zách Kia­rasche Kia­ni­ho (1.) a Míry Ran­dy (4.) při­da­li dal­ší dva body Hon­za Lang­ma­jer (2.) a Artem Mame­tev (3.). Jedi­nou poráž­ku utr­pěl Domi­nik Velič­kov (5.).

Béč­ko s 25 body je se čtyř­bo­do­vým násko­kem (a pěti­bo­do­vým odstu­pem na prv­ní Dvo­rec) na 2. mís­tě a je jas­né, že posled­ní kolo s tře­tí Kdy­ní na tom již nemů­že změ­nit, podrob­nos­ti nalez­ne­te na https://www.chess.cz/soutez/2835/.