Přeskočit na obsah

Družstva

Úspěšný vstup do 1. ligy

Hned v prv­ním kole 1.ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B, sve­dl los naše Áčko v domá­cím pro­stře­dí Soko­lov­ny ve Lho­tě pro­ti Líním a Béč­ko pro­ti praž­ské Oaze. Obě naše druž­stva pod­le ratingo­vých před­po­kla­dů neby­la favo­ri­ty,… Číst dále »Úspěš­ný vstup do 1. ligy