Přeskočit na obsah

Dospělí

Soutěže družstev dospělých

2.liga, 11.kolo: ŠK 64 Plzeň - Šacho­vý klub Příbram–Dubno 4:4 V posled­ním 11. kole 2. ligy při­ví­ta­lo naše Áčko k sestu­pu odsou­ze­nou Pří­bram. Do sesta­vy byli ten­to­krá­te nomi­no­vá­ni ke své dru­ho­li­go­vé pre­mi­é­ře Hynek a Víťa… Číst dále »Sou­tě­že druž­stev dospělých

Open Plzeň 2023

4. – 11. 3. 2023 Plzeň, Parkho­tel XI. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu hra­né­ho jako sou­část seri­á­lu CZECH TOUR 2023 se zápoč­tem na ELO FIDE se zúčast­nil Makar Hon­cha­rov, kte­rý v těž­ké kon­ku­ren­ci se 4 body… Číst dále »Open Plzeň 2023

Soutěže družstev dospělých

Minu­lá nedě­le se našim dvě­ma druž­stvům pří­liš nevy­da­řil. Déč­ko, hájí­cí vedou­cí pozi­ci, nastou­pi­lo pro­ti Loko­mo­ti­vě C (vlast­ně jedi­ný kon­ku­rent v boji o prv­ní mís­to) ve znač­ně impro­vi­zo­va­né sesta­vě (ze základ­ní sesta­vy pou­ze… Číst dále »Sou­tě­že druž­stev dospělých