Soutěže družstev dospělých

Krajský přebor II  — 7. kolo

ŠK 64 Plzeň B – Loko­mo­ti­va Plzeň B 5 : 3 (Herejk 1, Pal­ko­vá 0, Bechyn­ský 0,5, Hrd­lič­ka 1, Mame­tev 0,5, Trej­bal 1, Šťast­ný Ji.0, Hein­rich 1)

Regionální přebor — 7. kolo

sku­pi­na A:

ŠK 64 Plzeň C – ŠK Kla­to­vy C 1 : 4 (Hodl 0, Šimek 0, Ste­pa­nyshyn 0, Pelí­šek 0, Hadin­ger 1),

ŠK 64 Plzeň D – Sokol Suši­ce B 2 : 3 (Lorenc 1, Šeter­le 0, Lang­ma­jer 1, Šťast­ný Jo.0, Lang­ma­je­ro­vá 0) –  vel­ká ško­da, chy­běl jeden bod k výhře v zápa­se a tím k prv­ní­mu mís­tu a postu­pu do KPIII.

sku­pi­na B:

ŠK 64 Plzeň E — Gar­de Kaz­ně­jov B 2 : 3 (Novák O.0, Urbá­nek T.0, Šafá­řo­vá M.0,5, Šafá­řo­vá A.0,5, Kře­no­vá 1), ško­da, byl to zápas, kte­rý se mohl vyhrát.

Sou­těž RP skon­či­la, v koneč­ném pořa­dí sku­pi­ny A skon­či­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň D s 16 body na 2.místě (1.Sušice 21), druž­stvo ŠK 64 Plzeň C obsa­di­lo v osmi­člen­ném star­tov­ním poli s 6 body 6.místo. Ve sku­pi­ně B obsa­di­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň E se 3 body 7.místo.

Výsled­ky jed­not­liv­ců:

ŠK 64 Plzeň C: Špa­ček Jan 1 ze 2, Hrd­lič­ka Vác­lav 1 ze 2, Mame­tev Artem 2 ze 2, Špač­ko­vá Mar­ti­na 1 ze 2, Hein­rich 2,5 z 5, Bash­ka­tov 1 z 1, Hodl Voj­těch 1 ze 6, Sed­lá­ček Ště­pán 1 ze 2, Šimek Josef 0 ze 3, Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 2 ze 3, Pelí­šek Vác­lav 2,5 ze 4, Trh­lík Mar­tin 0 z 1, Hadin­ger Jan 1 ze 3.  Za Céč­ko si v letoš­ní sezó­ně zahrá­lo hned 13 hrá­čů, koneč­ný výsle­dek není ale špat­ný!

ŠK 64 Plzeň D: Lorenc David 3 ze 4, Šeter­le Matěj 2 ze 3, Lang­ma­jer Jan 3 ze 3, Šťast­ný Josef 3 z 5, Lang­ma­je­ro­vá Jana 2 ze 3, Šťast­ný Jiří 2 ze 3, Les Jiří 3 z 5, Kraus Kris­ti­án 2 ze 4, Vlach Jan 1 ze 3, Kuchta Ště­pán 2 ze 2. Pochva­la všem, kte­ří při­spě­li ke skvě­lé­mu dru­hé­mu mís­tu.

ŠK 64 Plzeň E: Sun­ko­vá Marie 2 ze 3, Novák O. 1 ze 7, Urbá­nek T. 1,5 ze 4, Šafá­řo­vá M. 2 ze 4, Urbá­nek V.1 ze 3, Urbá­nek Lukáš 1 ze 2, Šafá­řo­vá Anna Marie 1 ze 4, Novák M.1 ze 2, Kře­no­vá Natá­lie 1 z 5, Křen Adam 0 ze 2,