Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II  — 2. kolo ŠK 64 Plzeň B – Heř­Nýř A 4 : 4 (Bechyn­ský 0, Janouš 1, Šeter­le 0, Hrd­lič­ka 0, Lang­ma­jer 1, Špač­ko­vá 1, Mame­tev 0, Lang­ma­je­ro­vá 1) Regi­o­nál­ní pře­bor A — 2. kolo ŠK 64 Plzeň C – Loko­mo­ti­va Plzeň D 4 : 1 (Špa­ček 1, Hein­rich 1, Baskha­tov 1, Hodl 0, Pelí­šek 1) Domažli­ce C – ŠK […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I — 1. kolo ŠK 64 Plzeň – Košut­ka A 4½:3½ (Kle­ment Lukáš 1, Herejk Petr ½, Hlo­žek David ½, Bechyn­ský Jan 1, Janouš Marek 1, Lorenc David 0, Lang­ma­jer Jan ½, Hrd­lič­ka Vác­lav 0) Kraj­ský pře­bor II  — 1. kolo Sokol Domažli­ce B – ŠK 64 Plzeň B 4½ : 3½ (Bechyn­ský Jan ½, Janouš Marek […]

Soutěže družstev dospělých 2019/2020

roz­lo­so­vá­ní sou­tě­ží druž­stev dospě­lých pro sezó­nu 2019/2020: Kraj­ský pře­bor 1 ŠK Líně B ŠK Dvo­rec A ŠK Kdy­ně A ŠK 64 Plzeň A SK Pet­řín Plzeň A TJ Šakal Kozo­lu­py A ŠK Tachov A ŠK Přeš­ti­ce A TJ Plzeň Košut­ka A TJ Sokol Plzeň — Let­ná A TJ Loko­mo­ti­va Plzeň A ŠK Líně C 1.kolo […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 8.kolo Loko Plzeň – ŠK 64 Plzeň 3 : 5 (Kle­ment 1, Šedi­vý 0, Herejk 1, Pal­ko­vá 1, Bechyn­ský 0,5, Macha­lík 1, Šeter­le 0, Janouš 0,5), žád­ná leh­ká prá­ce, ale nako­nec jsme to zvlád­li. Na čele se nic nemě­ní, jsme s 19 body na prů­běž­ném 2. mís­tě, dva body za vedou­cí­mi Domažli­ce­mi. Kraj­ský pře­bor II […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 7.kolo SK Pet­řín Plzeň B – ŠK 64 Plzeň B 3 : 5 (Herejk 1, Hlo­žek 0,5, Bechyn­ský 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Málek 0,5, Mál­ko­vá 0, Janouš 1), B‑družstvo je s 16 body na prů­běž­ném 2.místě! Regi­o­nál­ní pře­bor sku­pi­na A – 7.kolo TJ Sokol Domažli­ce C – ŠK 64 Plzeň E 3 : 2 (Šafá­řo­vá […]

Soutěže družstev dospělých

V šes­tém kole minu­lou nedě­li došlo opět v hote­lu LIONS v sou­tě­ži dospě­lých na čtyř­zá­pas. Kraj­ský pře­bor II – 6.kolo ŠK 64 Plzeň B : Sokol Domažli­ce B 5 : 3 (Herejk 0,5, Bechyn­ský 1, Daňhel 1, Lorenc 0, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Janouš 1) Skvě­lá výhra nad vedou­cím druž­stvem tabul­ky po výhrách Hon­zy Bechyn­ské­ho, posi­ly Luká­še Daňhe­la a Mar­ka […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II, 5. kolo Loko B – ŠK 64 B 3,5 : 4,5 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Málek 0, Mál­ko­vá 0, Lang­ma­jer 0,5, Lang­ma­je­ro­vá 1) – cen­ná výhra s ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řem, klí­čo­vá byla výhra Jany Lang­ma­je­ro­vé nad hrá­čem s ratingem 1755. S 10 body je naše druž­stvo na skvě­lém 3.místě!! Regi­o­nál­ní pře­bor sku­pi­na A, 5.kolo Dvo­rec D […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II 4.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Postře­kov 6 : 2 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Špač­ko­vá 0,5, Hrd­lič­ka 0, Málek 0,5, Mál­ko­vá 1, Šeter­le 1, Janouš 1) Vel­mi cen­né vítěz­ství v osla­be­né sesta­vě, klí­čo­vé body při­nes­li nejmlad­ší čle­no­vé týmu Adri­a­na Mál­ko­vá, Matěj Šeter­le a Marek Janouš. Regi­o­nál­ní pře­bor sk.A 4.kolo ŠK 64 Plzeň E – ŠK […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 3.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Tachov B 3 : 5 (Bechyn­ský 0,5, Lorenc 0,5, Málek 0, Mál­ko­vá 0, Šeter­le 0, Lang­ma­jer 0, Janouš 1, Lang­ma­je­ro­vá 1) Regi­o­náíl­ní pře­bor sku­pi­na B – 3.kolo ŠK 64 Plzeň D – Heř­Nýř E 3,5 : 1,5 (Hrd­lič­ka 1, Šťast­ný Jo.1, Šťast­ný Ji.0,5, Šiml 1, Mame­tev 0)

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor 2, 2.kolo Kaz­ně­jov — ŠK 64 Plzeň B 3 : 5 (Herejk 0,5, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0, Trej­bal 0,5, Šeter­le 1, Lang­ma­jer 1, Janouš 1, Šťast­ný Jo.0) Regi­o­nál­ní pře­bor A, 2.kolo Čer­ve­né Poří­čí – ŠK 64 Plzeň E 4 : 1 (Šafá­řo­vá M.0, Novák O. 0, Šafá­řo­vá A.M. 0, Novák M.0, Urbá­nek T.1) Regi­o­nál­ní pře­bor B, 2.kolo […]

Soutěže družstev dospělých

KP2 1.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Kdy­ně 1,5 : 6,5 (Bechyn­ský 0, Lorenc 0, Kocan­do­vá 0,5, Málek 0, Šeter­le 0, Lang­ma­jer 0,5, Šťast­ný Jo.0, Lang­ma­je­ro­vá 0,5) RP – sku­pi­na A ŠK 64 Plzeň E – Loko­mo­ti­va Plzeň D 0 : 5 (Novák O.0, Urbá­nek V.0, Urbá­nek L.0, Novák M.0, Urbá­nek T.0) RP – sku­pi­na B ŠK 64 Plzeň C […]

Soutěže družstev 2018/2019

Všech­ny sou­tě­že druž­stev byly roz­lo­so­vá­ny: KP1 (hra­jí osmi­člen­ná druž­stva) Sesta­va ŠK 64 Plzeň A 1. Kle­ment Lukáš 2254, 2. Šedi­vý Mar­tin 2159, 3. Herejk Petr 2185, 4. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2030, 5. Hlo­žek David 2009, 6. Bechyn­ský Jan 1881, 7. Nový Daniel 1943, 8. Macha­lík Marek 1936, 9. Ran­da Miroslav 2011, 10. Lorenc David 1769, 11. Kocan­do­vá […]