Soutěže družstev dospělých 2019/2020

roz­lo­so­vá­ní sou­tě­ží druž­stev dospě­lých pro sezó­nu 2019/2020:

Krajský přebor 1

 1. ŠK Líně B
 2. ŠK Dvo­rec A
 3. ŠK Kdy­ně A
 4. ŠK 64 Plzeň A
 5. SK Pet­řín Plzeň A
 6. TJ Šakal Kozo­lu­py A
 7. ŠK Tachov A
 8. ŠK Přeš­ti­ce A
 9. TJ Plzeň Košut­ka A
 10. TJ Sokol Plzeň — Let­ná A
 11. TJ Loko­mo­ti­va Plzeň A
 12. ŠK Líně C

1.kolo 20.10. ŠK 64 Plzeň A – Košut­ka A
2.kolo 10.11. Let­ná A – ŠK 64 Plzeň A
3.kolo 24.11. ŠK 64 Plzeň A – Loko­mo­ti­va A
4.kolo 8.12. Líně B – ŠK 64 Plzeň A
5.kolo 5.1. ŠK 64 Plzeň A – Dvo­rec A
6.kolo 19.1. Kdy­ně A – ŠK 64 Plzeň A
7.kolo 2.2. ŠK 64 Plzeň A – Líně C
8.kolo 16.2. ŠK 64 Plzeň A – Pet­řín A
9.kolo 1.3. Kozo­lu­py A – ŠK 64 Plzeň A
10.kolo 22.3. ŠK 64 Plzeň A – Tachov A
11.kolo 5.4. Přeš­ti­ce A – ŠK 64 Plzeň A

Sesta­va

1. Kle­ment Lukáš ELOF 2224 Z H
2. Šedi­vý Mar­tin 2167 Z H
3. Herejk Petr 2180 Z
4. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2041 Z
5. Hlo­žek David 1975 Z
6. Bechyn­ský Jan 1928 Z
7. Nový Daniel 1954 Z H
8. Macha­lík Marek 1922 H
9. Ran­da Miroslav 2013 Z
10. Janouš Marek 1818
11. Lorenc David 1778
12. Šeter­le Matěj 1649
13. Lang­ma­jer Jan 1615
14. Trej­bal Jan 1369
15. Hrd­lič­ka Vác­lav 1673
16. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1629
17. Lang­ma­je­ro­vá Jana 1446

Kapi­tán: David Lorenc, zástup­ce: Petr Herejk

Krajský přebor 2

 1. TJ Plzeň Košut­ka B
 2. ŠK Sokol Kla­to­vy B
 3. ŠK Gar­de Kaz­ně­jov A
 4. ŠK Líně D
 5. Sokol Domažli­ce B
 6. SŠK Heš­ma­no­va Huť A
 7. ŠK Dvo­rec B
 8. ŠK 64 Plzeň B
 9. SK Pet­řín Plzeň B
 10. ŠK Přeš­ti­ce B
 11. TJ Loko­mo­ti­va Plzeň B
 12. TJ Sokol Postře­kov A

1.kolo 13.10. Domažli­ce B – ŠK 64 Plzeň B
2.kolo 3.11. ŠK 64 Plzeň B – Heř­Nýř A
3.kolo 17.11. Dvo­rec B – ŠK 64 Plzeň B
4.kolo 1.12. Postře­kov A – ŠK 64 Plzeň B
5.kolo 15.12. ŠK 64 Plzeň B – Pet­řín B
6.kolo 12.1. Přeš­ti­ce B – ŠK 64 Plzeň B
7.kolo 26.1. ŠK 64 Plzeň B – Loko­mo­ti­va B
8.kolo 9.2. Košut­ka B – ŠK 64 Plzeň B
9.kolo 23.2. ŠK 64 Plzeň B – Kla­to­vy B
10.kolo 15.3. Kaz­ně­jov A – ŠK 64 Plzeň B
11.kolo 29.3. ŠK 64 Plzeň B Líně D

Sesta­va

1. Herejk Petr ELOF 2180 Z V
2. Bechyn­ský Jan 1928 Z V
3. Janouš Marek 1818 Z
4. Lorenc David 1778 Z
5. Šeter­le Matěj 1649 Z
6. Hrd­lič­ka Vác­lav 1673 Z
7. Málek Milan 1667 Z
8. Mál­ko­vá Adri­a­na 1551 Z
9. Daňhel  Lukáš 1854 H
10. Lang­ma­jer Jan 1615
11. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1629
12. Mame­tev Artem 1656
13. Trej­bal Jan 1369
14. Kre­sl Filip 1358
15. Šťast­ný Josef 1425
16. Lang­ma­je­ro­vá Jana 1446
17. Šťast­ný Jiří 1328
18. Hein­rich Domi­nik 1313

Kapi­tán: Vác­lav Hrd­lič­ka, zástup­ce: David Lorenc

Regionální přebor A

 1. ŠK Dvo­rec Domažli­ce
 2. ŠK Sokol Kla­to­vy C
 3. Šach­klub Sokol Suši­ce B
 4. TJ Loko­mo­ti­va Plzeň D
 5. ŠK 64 Plzeň D
 6. ŠK 64 Plzeň C
 7. TJ Sokol Čer­ve­né Poří­čí A
 8. Sokol Domažli­ce C

1.kolo 13.10.
ŠK Sokol Suši­ce B : ŠK 64 Plzeň C
TJ Loko­mo­ti­va Plzeň D : ŠK 64 Plzeň D

2.kolo 3.11.
ŠK 64 Plzeň C : TJ Loko­mo­ti­va Plzeň D
TJ Sokol Domažli­ce C : ŠK 64 Plzeň D

3.kolo 17.11.
ŠK 64 Plzeň D : ŠK 64 Plzeň C — musí se hrát v sute­ré­nu hote­lu od 11,00 (v sále je akce)

4.kolo 1.12.
TJ Sokol Domažli­ce C : ŠK 64 Plzeň C
TJ Sokol Čer­ve­né Poří­čí : ŠK 64 Plzeň D

5.kolo 15.12.
ŠK 64 Plzeň C : TJ Sokol Čer­ve­né Poří­čí
ŠK 64 Plzeň D : ŠK Dvo­rec D

6.kolo 12.1.
ŠK Dvo­rec D : ŠK 64 Plzeň C
ŠK Sokol Kla­to­vy C : ŠK 64 Plzeň D

7.kolo 26.1.
ŠK 64 Plzeň C : ŠK Sokol Kla­to­vy C
ŠK 64 Plzeň D : ŠK Sokol Suši­ce B

Sesta­va ŠK64 Plzeň C

1. Špa­ček Jan ELO n 1741 Z H
2. Hrd­lič­ka Vác­lav 1657 Z V
3. Mame­tev Artem 1656 Z
4. Mareš Petr 1497 Z
5. Mare­šo­vá Micha­e­la 1374 Z
6. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1702
7. Kre­sl Filip 1537
8. Hein­rich Domi­nik 1400
9. Bash­ka­tov Andrei 0
10. Hodl Voj­těch 1083
11. Hasman Vla­di­slav 1099
12. Mare­šo­vá Deni­sa 1058
13. Sed­lá­ček Ště­pán 1100
14. Šimek Josef 1100
15. Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 1077
16. Pelí­šek Vác­lav 0
17. Trh­lík Mar­tin 0
18. Kasl David 0
19. Hadin­ger Jan 0

Kapi­tán: Vác­lav Hrd­lič­ka, zástup­ce: Petr Mareš

Sesta­va ŠK64 Plzeň D

1. Lorenc David ELOn 1834 Z V
2. Šeter­le Matěj 1674 Z V
3. Lang­ma­jer Jan 1633 Z
4. Šťast­ný Josef 1445 Z
5. Lang­ma­je­ro­vá Jana 1508 Z
6. Šťast­ný Jiří 1459
7. Trh­lík Samu­el 1302
8. Les Jiří 1229
9. Kraus Kris­ti­án 1139
10. Vlach Jan 0
11. Le Duc Dung 1100
12. Suchá Eliš­ka 1099
13. Kuchta Ště­pán 1060
14. Kuchta Lukáš 1099
15. Suchý David 1100
16. Sulja­ko­vič Dino 1089
17. Šin­de­lář Adam 1100
18. Šůla Jan 1062
19. Steh­lík Rudolf 1000

Kapi­tán: Josef Šťast­ný, zástup­ce: Jana Lang­ma­je­ro­vá

Regionální přebor B

 1. TJ Sokol Plzeň — Let­ná C
 2. ŠK Gar­de Kaz­ně­jov B
 3. TJ Plzeň Košut­ka E
 4. ŠK Líně F
 5. SŠK Heš­ma­no­va Huť D
 6. ŠK 64 Plzeň E
 7. TJ Plzeň Košut­ka D
 8. TJ Sokol Plzeň — Let­ná B

1.kolo 13.10. Košut­ka E – ŠK64 Plzeň E
2.kolo 3.11. ŠK64 Plzeň E – Líně F
3.kolo 17.11. Heř­Nýř D – ŠK64 Plzeň E
4.kolo 1.12. Let­ná D – ŠK64 Plzeň E
5.kolo 15.12. ŠK64 Plzeň E – Košut­ka D
6.kolo 12.1. Let­ná C – ŠK64 Plzeň E
7.kolo 26.1. ŠK64 Plzeň E – Kaz­ně­jov B

Sesta­va

1.Sunková Marie ELOn1757 Z, H
2.Novák Ondřej 1287 Z
3.Urbánek Tomáš 1000 Z
4.Šafářová Mag­da­lé­na 1124  Z
5.Urbánek Voj­těch 1080 Z
6.Urbánek Lukáš 1096
7.Šafářová Anna Marie 1136
8.Novák Michal 1000
9.Teichmann Cyril 1074
10.Křenová Natá­lie 1038
11.Křen Adam 1094
12.Nová Micha­e­la 0

Kapi­tán: Míša Nová, zástup­ce kapi­tá­na: Dan Nový

Sezó­nu tedy začne­me 13. říj­na, kdy Béč­ko vyra­zí v 1. kole KP2 pomě­řit síly s rezer­vou DomažlicCéč­ko poje­de do Suši­ce (B), Déč­ko čeká krát­ký výlet v rám­ci Plz­ně na Loko­mo­ti­vu (D) Éčko zůsta­ne také v Plzni, když zaví­tá na půdu Košut­ky (E) O týden poz­dě­ji odstar­tu­je Áčko sezó­nu KP1 doma pro­ti Košut­ce A.

V prv­ním domá­cím zápa­se KP2 3. lis­to­pa­du při­je­de pomě­řit síly s Béč­kem Heř­Nýř A, v rám­ci RP k nám zaví­tá Déč­ko Loko­mo­ti­vy, kte­ré změ­ří síly s naším Céč­kem Líně F, kte­ré se utka­jí s naším Éčkem. Déč­ko vyra­zí do Domažlic, kde se poku­sí obrat o body míst­ní C‑tým. O týden poz­dě­ji Áčko zaví­tá na Let­nou.

17. lis­to­pa­du nás čeka­jí dva ven­kov­ní zápa­sy a jed­no der­by. V tom se střet­ne naše Déč­ko s Céč­kem. Béč­ko vyra­zí v KP2 bojo­vat do Dvor­ce (B)Éčko pro­ti týmu Heř­Nýř D. O týden poz­dě­ji se Áčko utká doma s Loko­mo­ti­vou A.

1. pro­sin­ce ve 4. kole KP2 a RP poje­dou všech­ny naše cel­ky ven, tak­že bude potře­ba mít hod­ně řidi­čů v poho­to­vos­ti. Béč­ko vyje­de do Postře­ko­va, Céč­ko do Domažlic ©, Déč­ko do Čer­ve­né­ho Poří­čí a nej­krat­ší výlet bude mít Éčko na Let­nou (B). 8. pro­sin­ce vyje­de ven také naše Áčko a to do Líní (B).

Ješ­tě před Váno­ci 15. pro­sin­ce v rám­ci čtyř­zá­pa­su v hote­lu Lions při­ví­tá Béč­ko rezer­vu Pet­ří­na, Céč­ko Čer­ve­né Poří­číDéč­ko Dvo­rec (D) a Éčko Košut­ku (D). Po Novém roce ode­hra­je Áčko 5. led­na domá­cí zápas s Dvor­cem A.

V 6. kole 12. led­na zaví­tá naše Béč­ko do Přeš­tic (B) a v rám­ci RP pak Céč­ko do Dvor­ce (D), Déč­ko do Kla­tov © a Éčko na Let­nou ©. O týden 19. led­na poz­dě­ji vyje­de Áčko do Kdy­ně. 

Posled­ní led­no­vou nedě­li v rám­ci čtyř­zá­pa­su v hote­lu Lions vyzve naše Béč­ko rezer­vu Loko­mo­ti­vy, a v rám­ci posled­ní­ho kola RP sve­de Céč­ko sou­boj s Kla­to­va­mi ©, Déč­ko se Suši­cí (B)Éčko Kaz­ně­jo­vem (B). O týden poz­dě­ji při­ví­tá Áčko doma Líně C.

V 8. kole KP2 9. úno­ra poje­de Béč­ko lou­pit na Košut­ku (B) a 16. úno­ra při­ví­tá Áčko doma Pet­řín.

V 9. kole při­ví­tá doma Béč­ko 23. úno­ra Kla­to­vy (B) a o týden poz­dě­ji vyra­zí Áčko do Kozo­lup.

V před­po­sled­ním 10. kole KP2 Béč­ko 15. břez­na změ­ří síly na seve­ru s Kaz­ně­jo­vem a 22. břez­na se střet­ne Áčko doma s Tacho­vem.

V závě­reč­ném 11. kole v posled­ním domá­cím zápa­se sezó­ny pomě­ří síly naše Béč­ko 29. břez­na s Déč­kem Líní. 5. dub­na zakon­čí naše Áčko sezó­nu due­lem v Přeš­ti­cích. 

Všech­ny zápa­sy začí­na­jí v 10 hodin.  

Pro­ti samot­né­mu vče­rej­ší­mu losu, byly ješ­tě zazna­me­ná­ny pro­ho­zy, snad se již ale na výše uve­de­ném nic nezmě­ní, část již visí na http://chess-results.com/tnr471911.aspx?lan=5&art=0