Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň

Přá­tel­ský onli­ne zápas ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň hra­ný tem­pem 2 x 10 min. + 3 s/tah pro­bě­hl na webu https://lichess.org/swiss/wItRjiwA v úte­rý 22. 12. 2020. Koneč­ný výsle­dek zápa­su ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň (zapo­čí­tá­va­lo se pět nej­lep­ších a pět nej­lep­ších roč­ní­ku 2010 a ml.) byl vel­mi těs­ný, ale bohu­žel pro­hrá­li jsme 52,5 : 52. Cen­né je ale vítěz­ství Mar­ka Janou­še, kte­rý zaslou­ží vel­kou gra­lu­la­ci! A díky všem za účast!

Koneč­né výsled­ky (tuč­ně hrá­či ŠK64 Plzeň): 1.Janouš Marek (marekja­nous) 8,5 z 9, 2.Flajšman Petr (petr­flaj­sman) 7,5, 3.Hlavina Matouš (MHlavina2006) 6,5, 4.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 6, 5.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6, 6.Bukvaj Mar­tin (Martas49) 6, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la (Mi05sa) 5,5, 8.Novák Jakub (dabl123) 5,5, 9.Velkoborský Tade­áš (Tad07) 5,5, 10.Roubal Maty­áš (Kun523) 5, 11.Blud­ský Hynek (Hynek2010) 5, 12.Velkoborský Jan (Jenda007) 5, 13.Nová Anež­ka (Micat­ko) 5, 14.Kasík Denis (DenisKasik6) 5, 15.Požár Pavel (pavel_000) 5, 16.Suchý David (Suchy_D) 5, 17.Novák Ondřej (OndraNovak08) 4,5, 18.Bukvaj Jan (Honza94) 4,5, 19.Zahálka David (Dadu­linZ) 4,5, 20.Urbá­nek Voj­těch (Voj­taU) 4,5, 21.Les Jiří (Jiri_Les) 4, 22.Mare­šo­vá Deni­sa (De11niska) 4, 23.Stegner Mathi­as (maty007lol) 4, 24.Blud­ský Vít (Vitek2010) 4, 25.Kreuzmann Daniel (dan­me­da) 3,5, 26.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 3,5, 27.Dundr Voj­ta (Voj­ti­kDun­dr) 3,5, 28.Dundr Filip (Fili­p­Dun­dr) 3,5, 29.Mach Jan (johny­mach) 3,5, 30.Kře­no­vá Natá­lie (NatkaK) 3, 31.Steh­lík Rudolf (Steh­li­kr) 3, 32.Sed­lá­ček Ště­pán (Ste­pa­nekS) 2, 33.Procházka Matěj (Matej222222) 1,5, 34.Novák Maty­áš (Maty_Mat) 0,5.