Přeskočit na obsah

Polofinále Mistrovství ČR juniorů

Špindle­rův Mlýn 12. – 19. 11. 2022,

O postup na pres­tiž­ní Mis­trov­ství ČR juni­o­rů boju­jí v polo­fi­ná­le také naši repre­zen­tan­ti Jan Lang­ma­jer a Artem Mame­tev. Hon­za je v těž­ké kon­ku­ren­ci 90 hrá­čů nasa­zen s čís­lem 31, Artem s čís­lem 51. Po pěti kolech má Artem 3 body a Hon­za 2,5 bodu.

Prů­běž­né výsled­ky může­te sle­do­vat na http://chess-results.com/tnr691319.aspx?lan=5.