Přeskočit na obsah

Mistrovství ČR

Marek Janouš vicemistrem republiky!

Vel­kým úspě­chem skon­či­lo v sobo­tu 19. 3. 2022 v Luha­čo­vi­cích Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že. V kate­go­rii chlap­ců do 16 let Marek Janouš (dle ratingu šes­tý nasa­ze­ný) díky skvě­le zvlád­nu­té­mu fini­ši tur­na­je vybo­jo­val 6 bodů a obsa­dil jen díky hor­ší­mu… Číst dále »Marek Janouš vice­mis­trem republiky!