Online turnaje GARDE Kaznějov

Vánoč­ní Gar­de švý­car pro hrá­če základ­ních a střed­ních škol se hra­je v nedě­li 20.12.2020 od 14:00 h., hra­je se na Chess.com pod sku­pi­nou Pil­sen Chess Fre­aks, odkaz na tur­naj je https://www.chess.com/live#r=817665. Tur­naj je na 7 kol švý­car­ským sys­té­mem tem­pem 2 x 12 minut + 3 sekun­dy pří­da­vek za tah.

Posled­ní letoš­ní GARDE aré­na, ten­to­krá­te s č.10, se hra­je v pátek 18.12.2020 od 17 do 19 hodin. Při­hlá­sit se může­te na https://www.chess.com/live#r=817665. Při­hláš­ky 1 hodi­nu před začátkem.

Hra­je se na kaž­dý pátek pod klu­bem Gar­de Kaz­ně­jov – https://www.chess.com/club/pilsen-chess-freaks.

8. GARDE aré­na, 4.12.2020: 7.Marešová Micha­e­la 20, 9.Jančík Voj­těch 19, 16.Marešová Deni­sa 7,
https://www.chess.com/tournament/live/arena/8-podzimn-garde-arna-711330

9. GARDE aré­na, 11.12.2020: 1.Mametev Artem 57 (skvě­lé!), 11.Mores Anto­nín 6,
https://www.chess.com/tournament/live/arena/9-podzimn-garde-arna-723642