Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 4

1.Herejk Petr 7, 2.seil­mar 5,5, 3.Lorenc David 5, 4.Blud­ský Hynek 4, 5. Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 6.Mores Anto­nín 4, 7.Mach Jan 3,5, 8.Blud­ský Vít 3,5, 9.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 10.Suchý Mar­tin 3, 11.Suchý David 3, 12.Suchá Eliš­ka 2,5, 13.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 14.Kon­stan­tin­spg 0.

Onli­ne bles­ky ŠK64 Plzeň pokra­ču­jí i v novém roce, ten nej­bliž­ší (leden 1) se koná v pon­dě­lí 4. 1. 2021 v tra­dič­ním čase od 19:00. Těším se na Vaši jis­tě boha­tou účast!

Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/bkTQSrSP