Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 2

1.Kia­ni Kia­rasch 6,5, 2.Lang­ma­jer Jan 5,5, 3.Bechyn­ský Jan 5, 4.Šeter­le Matěj 5, 5.Blud­ský Hynek 3,5, 6.Blud­ský Vít 3,5, 7.Mame­tev Artem 3, 8.Jan­čík Voj­těch 3, 9.Steh­lík Rudolf 3, 10.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 11.Mach Jan 2, 12.Sed­lá­ček Ště­pán 1, 13.Spen­cer Aaron 0.

Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/FOrDJ0je

I dal­ší onli­ne tur­na­je ŠK64 Plzeň budou vždy kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 hod.!