Přeskočit na obsah

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 4

Blesk ŠK 64 Plzeň - leden 4: 23. 1. 2023 od 19:30, https://lichess.org/swiss/GjKlpYTB

1.Herejk Petr 4 (ze 4), 2.Blud­ský Hynek 2,5,3.Jan­čík Voj­těch 2, 4.Blud­ský Vít 1,5,5.Bechyn­ský Jan 0,5.

Blesk ŠK 64 Plzeň - leden 4 max1500: 23. 1. 2023 od 19:30, https://lichess.org/swiss/EBSCA9QE

1.Caj­tha­mlo­vá Anna 6 (ze 7), 2.Böhm Jan 6, 3.Kuchta Ště­pán 5, 4.Vokrač­ka Vít 4, 5.Mach Jan 4, 6.Vikes5 3,5, 7.Slu­ka Petr 3,5, 8.Mareš Jakub 3, 9.Car­loscz 3, 10.Kužel Denis 3, 11.Poj­han Daniel 2, 12.Tirb Ale­xej 2, 13.Kužel Filip 2, 14.Kout­ná Bea­ta 1,5.

Seri­ál pon­děl­ních bles­ko­vých onli­ne tur­na­jů pokra­ču­je příští pon­dě­lí 30. 1. 2023 tra­dič­ně od 19,30 h. - tur­naj „Blesk ŠK64 Plzeň – leden5“ na https://lichess.org/swiss/DRrHheUW, a tur­naj „Blesk ŠK64 leden5 - max1500“ pro hrá­če s ELO do 1500 na https://lichess.org/swiss/Hmjn4wzP.

Při­poj­te se a pojď­te si zahrát!!