Přeskočit na obsah

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 1

Blesk ŠK64 Plzeň – květen1, pon­dě­lí 1. 5. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/y9C0E5WW): 
1.Šťast­ný Josef 1 (z 1), 2.Herejk Petr 0.

Blesk ŠK64 – květen1 max1500, pon­dě­lí 1. 5. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/IiKFHjMv):
1.Tirb Ale­xej 4 (z 5)2.Booster213 3,5, 3.Mach Jan 2,5, 4.Lešek Vik­tor 2,5, 5.Kuchta Ště­pán 2, 6.Kout­ná Bea­ta 1.

Seri­ál pon­děl­ních bles­ko­vých onli­ne tur­na­jů pokra­ču­je příští pon­dě­lí 8. 5. 2023 tra­dič­ně od 19,30 h. - tur­naj „Blesk ŠK64 Plzeň – květen2“ na https://lichess.org/swiss/QqE96FwB, a tur­naj „Blesk ŠK64 květen2 – max1500“ pro hrá­če s ELO do 1500 na https://lichess.org/swiss/kOAFGsp6.   

Při­poj­te se a pojď­te si zahrát!!