Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu

Toho­to repub­li­ko­vé­ho mis­trov­ství, kte­ré se kona­lo v sobo­tu 14. 9. 2019 v Tep­li­cích, se zúčast­ni­lo také druž­stvo ŠK 64 Plzeň. Sesta­va Jan Bechyn­ský, Marek Macha­lík, Jan Lang­ma­jer a Vašek Hrd­lič­ka vybo­jo­va­la ve 33ti člen­ném star­tov­ním poli se 13 body 29. mís­to a vylep­ši­lo tak o dvě příč­ky své star­tov­ní nasa­ze­ní. Hon­za Bechyn­ský zís­kal na prv­ní šachov­ni­ci z 15 mož­ných 6,5 bodu, Marek Macha­lík měl 8 bodů. Nej­lep­ší­ho výsled­ku druž­stva (8,5 z 15) zís­kal na tře­tí Hon­za Lang­ma­jer (s výko­nem o 500 bodů pře­vy­šu­jí­cí Hon­zův rating!). Vašek Hrd­lič­ka na čtvr­té vybo­jo­val 6 bodů.

Kom­plet­ní výsled­kyhttp://chess-results.com/tnr470567.aspx?lan=5&art=0