Lednový král západu 5

Posled­ní tur­naj Led­no­vé­ho krá­le zápa­du s č.se konal 30. 1. 2021. Výsled­ky jsou v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/AJA4RNrP. Pět hrá­čů ŠK 64 Plzeň v prv­ní desít­ce koneč­né­ho pořa­dí a sedm prv­ních míst v kate­go­ri­ích. Skvělé!

Výsledky

1.(1.H16)  Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6, 2. (1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3. (2.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 5,5, 4. (3.H16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 5. (1.H18) Šeter­le Matěj (ŠK64 Plzeň) 5, 6. (4.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 5, 7. (1.H12) Blud­ský Vít (ŠK64 Plzeň) 5, 8. (2.H12) Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 5, 9. Vla­di­mir-Dud­ni­kov (RUS) 5, 10. (3.H12) Bukvaj Jan (Sokol Kla­to­vy) 4,5, 11. (4.H12, 1.D12) Lukáš­ko­vá Ellen (ŠK Lípa) 4,5, 12. (5.H16, 2.D16) Suchá Eliš­ka (ŠK64 Plzeň 4,5, 13. (1.H10, 1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa (ŠK64 Plzeň) 4,5, 14. (2.H10) Kre­u­zmann Daniel (Sokol Kla­to­vy) 4,5, 15. (2.H14) Vel­ko­bor­ský Tade­áš (Sokol Kla­to­vy) 4, 16. (5.H12) Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 4, 17. (6.H12) Ježek Jakub (Sokol Let­ná) 4, 18. (7.H12) Blud­ský Hynek (ŠK64 Plzeň) 4, 19. (6.H16) Dofek Tomáš (Sokol Domažli­ce) 4, 20. (3.H14, 1.D14) Kře­no­vá Natá­lie (ŠK64 Plzeň) 4, 21. (3.H10) Ježek Jiří (Sokol Let­ná) 4, 22. (8.H12) Váňa Jan (Sla­voj Tachov) 3,5, 23. (4.H14) Mores Anto­nín (ŠK Smí­chov) 3,5, 24. (5.H14, 2.D14) Šafá­řo­vá Anna Marie (ŠK64 Plzeň) 3,5, 25. (4.H10) Nová Anež­ka (Sokol Kla­to­vy) 3,5 26. (6.H14, 3.D14) Domi­ni­ko­vá Deni­sa (Sokol Domažli­ce) 3,5 27. (5.H10) Jan­čík Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 3,5, 28. (7.H14) Vel­ko­bor­ský Jan (Sokol Kla­to­vy) 3, 29. (6.H10) Zahál­ka David (Sokol Kla­to­vy) 3, 30. (8.H14) Bernt The­o­dor (ŠK Smí­chov) 3, 31. (9.H12) Maza­nec Radek (Sokol Kla­to­vy) 3, 32. (10.H12) Mach Jan (ŠK64 Plzeň) 3, 33. (7.H10) Suchý David (ŠK64 Plzeň) 3, 34. (11.H12) Maza­nec Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 3, 35. (9.H14) Dun­dr Filip (Sokol Kla­to­vy 2,5, 36. (12.H12) Lebiš Denis (Sokol Let­ná) 2,5, 37. (8.H10) Trh­lík Mar­tin (ŠK64 Plzeň) 2,5, 38. (13.H12) Novák Jakub (Sokol Kla­to­vy) 2,5, 39. (2.H18) Křen Adam (ŠK64 Plzeň) 2, 40. (3.H18, 1.D18) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na (ŠK64 Plzeň) 2, 41. (14.H12) Pro­cház­ka Matěj (Sokol Kla­to­vy 2, 42. (9.H10) Krou­par Pavel (Sokol Domažli­ce) 2, 43. (10.H10) Dun­dr Voj­těch (Sokol Kla­to­vy) 1,5, 44. (15.H12) Kuneš Adam (SK Pet­řín) 1,5, 45. (16.H12) Jan­ko­vec Kryš­tof (Sokol Domažli­ce) 1,5, 46. voro­nov-gleb_2010 (RUS) 1, 47. (1.H8) Hof­f­mann Jiří (ŠK64 Plzeň) 0,5, 48. (11.H10) Pipiš­ka Erik (Gar­de Kaz­ně­jov) 0,5, 49. (12.H10) Spen­cer Aaron (ŠK Smí­chov) 0, 50. (7.H16) Hodl Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 0.

Konečné pořadí Lednového krále západu

H18: 1.Šeter­le Matěj (ŠK64 Plzeň) 9,5, 2.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na (ŠK64 Plzeň) 8, 3.Křen Adam (ŠK64 Plzeň 6,5, 4.Win­tr Filip (ŠK64 Plzeň) 1.

D18: 1.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na (ŠK64 Plzeň) 8.

H16: 1.Hlavina Matouš (Sokol Kla­to­vy) 19, 2.Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 16,5, 3.Valdman Jakub (ŠK Líně) 15,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 15, 5.Dofek Tomáš (Sokol Domažli­ce) 13, 6.Hodl Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 13, 7.Suchá Eliš­ka (ŠK64 Plzeň) 12,5, 8.Les Jiří (ŠK64 Plzeň) 12, 9.Handlovský Jáchym (Sokol Domažli­ce) 9, 10.Pešta Richard (Sokol Domažli­ce) 7, 11.Kasík Denis (Sokol Kla­to­vy) 5,5.

D16: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 15, 2.Suchá Eliš­ka (ŠK64 Plzeň) 12,5.

H14: 1.Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 18,5, 2.Velkoborský Tade­áš (Sokol Kla­to­vy) 13, 3.Mores Anto­nín (ŠK Smí­chov) 11,5, 4.Kře­no­vá Natá­lie (ŠK64 Plzeň) 11,5, 5.Hrdina Jan (Gar­de Kaz­ně­jov) 11, 6.Šafá­řo­vá Anna Marie (ŠK64 Plzeň) 11, 7.Mame­tev Artem (ŠK64 Plzeň) 10,5, 8.Dominiková Deni­sa (Sokol Domažli­ce) 10, 9.Požár Pavel (Sokol Kla­to­vy) 10, 10.Bernt The­o­dor (ŠK Smí­chov) 10, 11.Dundr Filip (Sokol Kla­to­vy) 9,5, 12.Velkoborský Jan (Sokol Kla­to­vy) 7.

D14: 1.Kře­no­vá Natá­lie (ŠK64 Plzeň) 9, 2.Šafá­řo­vá Anna Marie (ŠK64 Plzeň) 5,5, Domi­ni­ko­vá Deni­sa (Sokol Domažli­ce) 10.

H12: 1.Roubal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 15,5, 2.Blud­ský Vít (ŠK64 Plzeň) 15,5, 3.Váňa Jan (Sla­voj Tachov) 15, 4.Blud­ský Hynek (ŠK64 Plzeň) 15, 5.Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 15, 6.Bukvaj Jan (Sokol Kla­to­vy) 13, 7.Ježek Jakub (Sokol Let­ná) 12, 8.Mach Jan (ŠK64 Plzeň) 11, 9.Macho Michal (Sokol Let­ná) 10,5, 10.Mazanec Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 9, 11.Lebiš Denis (Sokol Let­ná) 8,5, 12.Lukášková Ellen (ŠK Lípa) 8, 13.Procházka Matěj (Sokol Kla­to­vy) 7, 14.Mazanec Radek (Sokol Kla­to­vy) 7, 15.Novák Jakub (Sokol Kla­to­vy) 5,5, 16.Jankovec Kryš­tof (Sokol Domažli­ce) 5, 17.Hen­drych­o­vá Tere­za (ŠK64 Plzeň) 3,5, 18.Kuneš Adam (SK Pet­řín) 1,5. Vel­mi vyrov­na­ná kate­go­rie! Mezi 1 a 5 hrá­čem koneč­né­ho pořa­dí byl roz­díl jedi­né­ho půlbodu!!

D12: 1.Lukášková Ellen (ŠK Lípa) 8, 2.Hen­drych­o­vá Tere­za (ŠK64 Plzeň) 3,5.

H10: 1.Mare­šo­vá Deni­sa (ŠK64 Plzeň) 13, 2.Kreuzman Daniel (Sokol Kla­to­vy) 12,5, 3.Jan­čík Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 11, 4.Ježek Jiří (Sokol Let­ná) 10,5, 5.Zahálka David (Sokol Kla­to­vy) 10, 6.Nová Anež­ka (Sokol Kla­to­vy) 9,5, 7.Suchý David (ŠK64 Plzeň) 9, 8.Luňáčková Eliš­ka (Gar­de Kaz­ně­jov) 7, 9.Trh­lík Mar­tin (ŠK64 Plzeň) 7, 10.Kroupar Pavel (Sokol Domažli­ce) 6, 11.Pipiška Erik (Gar­de Kaz­ně­jov) 5,5, 12.Dundr Voj­ta (Sokol Kla­to­vy) 5,5, 13.Tomek Jakub (ŠK64 Plzeň) 2, 14.Spencer Aaron (ŠK Smí­chov) 1,5, 15.Novák Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 0.

D10: 1.Mare­šo­vá Deni­sa (ŠK64 Plzeň) 13, 2.Nová Anež­ka (Sokol Kla­to­vy) 9,5, 3.Luňáčková Eliš­ka (Gar­de Kaz­ně­jov) 7.

H8: 1.Hof­f­mann Jiří (ŠK64 Plzeň) 7, 2.Tomeš Jan (Sokol Kla­to­vy) 4.

Cel­kem v Led­no­vém krá­li zápa­du pro ŠK 64 Plzeň z 12 kate­go­rií 8 prv­ních míst (Šeter­le, Šafá­řo­vá M.,Marešová M., Janouš, Kře­no­vá, Mare­šo­vá D.2x, Hof­f­mann), 5 dru­hých (Šafá­řo­vá M., Lang­ma­jer, Suchá, Blud­ský V., Hen­drych­o­vá) a 2 tře­tí mís­ta (Křen, Jan­čík). Vel­ká gra­tu­la­ce medai­lis­tům a podě­ko­vá­ní a účast a skvě­lou reprezentaci!!

Děku­ji všem za účast. Medai­lis­té všech kate­go­rií obdr­ží při osob­ním setká­ní drob­né věc­né ceny. 

Vzhle­dem k vel­ké­mu zájmu o Led­no­vé­ho krá­le pokra­ču­je­me dále! Je vypsá­na nava­zu­jí­cí sou­těž onli­ne tur­na­jů o Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du. Tur­na­je budou pro­bí­hat kaž­dou úno­ro­vou sobo­tu od 16:00, švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol 2 x 10 min. na par­tii + 3 s/tah, pro­po­zi­ce nalez­ne­te v příloze.

Úvod­ní 1. tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 6. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/ERflHzfq. Těším se Vaši boha­tou účast!