Krajské kolo přeboru škol

Nýřa­ny, 26.2.2020

Kategorie střední školy

1.Gymnázium Plzeň Miku­láš­ské 22,5 (Hlo­žek David 6/6), 2.Masarykovo gym­ná­zi­um 20 (Šeter­le Matěj 4/6, Lang­ma­je­ro­vá Jana 6/6), 3.Gymnázium Blo­vi­ce 16,5 (Trh­lík Samu­el 4/6), … 6.Gymnázium Pla­sy 6 (Šťast­ný Josef 2/6)

http://chess-results.com/tnr520580.aspx?lan=5

Kategorie 6.–9.třída

1.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň A 23 (Lang­ma­jer Jan 5,5/7, Plic Edu­ard 5,5/7, Urbá­nek Voj­těch 6/7), 2.ZŠ Záreč­ná Tachov 19,… 6.28.ZŠ Plzeň 15 (Janouš Marek 6/7), 7.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň B 14 (Hodl Voj­těch 2/7, Zíka Richard 2/7, Velič­kov Domi­nik 5/7, Urbá­nek Lukáš 5/7)

http://chess-results.com/tnr520584.aspx?lan=5

Kategorie 1.–5.třída

1.ZŠ Plá­nic­ká Kla­to­vy 26, 2.28.ZŠ Plzeň 20 (Jan­čík Voj­ta 6/7),… 4.22.ZŠ Plzeň 16,5 (Ond­ra Novák 3,5/7), 7.ZŠ a MŠ Stod 14 (Mame­tev Artem 6,5/7, Veli­cho­vá Bar­bo­ra 0/4, Sed­lá­ček Ště­pán 2,5/7, Velich Ond­ra 2/4).

http://chess-results.com/tnr520582.aspx?lan=5

 

Do repub­li­ko­vé­ho kola postu­pu­jí z kaž­dé kate­go­rie druž­stva na prv­ních dvou mís­tech, našim postu­pu­jí­cím gra­tu­lu­je­me!!