Klatovská věž 1

Prv­ní tur­naj Kla­tov­ské věže ve Zbů­chu vyhrál zis­kem 6 bodů ze 7 v kate­go­rii 1.–4. tří­dy ZŠ hráč ŠK 64 Plzeň Artem Mame­tev (vel­ká gra­tu­la­ce!). Dal­ší z našich hrá­čů Ště­pán Kuchta obsa­dil se 4,5 body 7 mís­to, Deni­sa Mare­šo­vá byla se 4 body na 11. mís­tě (3. mezi děv­ča­ty), o mís­to níže se stej­ným bodo­vým zis­kem skon­čil Vla­di­slav Hasman. Lukáš Kuchta se 3,5 body se zařa­dil na 18. mís­to.