Přeskočit na obsah

Klatovská věž

Klatovská věž 5

Kla­to­vy 23. 4. 2022 mlad­ší: 6.Václav Kou­tec­ký 4,5, 10.Filip Kužel 4, 15.Magdalena Kou­tec­ká 3, star­ší: 4.Jakub Mareš 4,5, 9.Ema Urvál­ko­vá 3,5, 10.Denis Kužel 3,5. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr631015.aspx?lan=5&art=1.

4. turnaj Klatovské věže

Nýřa­ny 19. 3. 2022 kate­go­rie 1.-4. tří­da ZŠ: 4. (3.mezi chlap­ci) Tirb Ale­xej 5 (Alex si uhrál 4.VT! Gra­tu­lu­je­me!) kate­go­rie 5.-9. tří­da ZŠ: 5. Mareš Jakub 4. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr620736.aspx.

3. turnaj Klatovské věže

Tachov 22. 1. 2021 5.Sinel­ni­kov Ste­pan 5 (a Ste­pan si uhrál 4. výkon­nost­ní tří­du! Gra­tu­lu­je­me!), 15.Tirb Alex 3, Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr607017.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE.

2. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Let­­ná 11.12.2021 Mlad­ší: 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7! skvě­lé vel­ká gra­tu­la­ce!), 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 12.Kužel Filip 3,5, 16.Tirb Ale­xej 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598060.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Star­ší: 4.Tolar Ben 4, 7.Kužel Denis… Číst dále »2. tur­naj Kla­tov­ské věže

3. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Pet­řín, 18. 1. 2020 MŠ a 1. -4. tří­da: 23.Stehlík Rudolf 3,5 http://chess-results.com/tnr508085.aspx?lan=5 5. -9. tří­da: http://chess-results.com/tnr508084.aspx?lan=5

2. turnaj Klatovské věže

Kaz­ně­jov, 7. 12. 2019 MŠ a 1. -4. tří­da: 6.Stehlík Rudolf 5, 14.Křivka Jan 4 http://chess-results.com/tnr496501.aspx?lan=5 5. -9. tří­da: 12.Mareš Jakub 3, 13.Vyčichlo Mar­tin 3. http://chess-results.com/tnr496498.aspx?lan=5

1.turnaj Klatovské věže

Zbůch, 9. 11. 2019 1.-4.tř.: 7.Křivka Jan (20.ZŠ), 10.Sedláček Ště­pán (ŠK64), 14.Hendrychová Tere­za (2.ZŠ – 3.mezi dív­ka­mi!), 17.Musil Voj­těch (ŠK64), http://chess-results.com/tnr487653.aspx?lan=5 5.-9.tř.: 1.Hodl Voj­těch (ŠK 64 Plzeň) 6, 3.Plic Edu­ard (TJ Košut­ka)… Číst dále »1.turnaj Kla­tov­ské věže

Klatovská věž 2 - Kaznějov

Kla­tov­ská věž, 2.turnaj, Kaz­ně­jov 2. 12. 2017 – v tur­na­ji 1.-4.třídy 4.Š.Kuchta 5,5 b., 11.Kuchta L. 4.

Klatovská věž 1

Prv­ní tur­naj Kla­tov­ské věže ve Zbů­chu vyhrál zis­kem 6 bodů ze 7 v kate­go­rii 1.-4. tří­dy ZŠ hráč ŠK 64 Plzeň Artem Mame­tev (vel­ká gra­tu­la­ce!). Dal­ší z našich hrá­čů Ště­pán Kuchta obsa­dil se 4,5 body… Číst dále »Kla­tov­ská věž 1

Na Klatovské věži 4x vítězství

V cel­ko­vém hod­no­ce­ní seri­á­lu tur­na­jů začí­na­jí­cích hrá­čů – Kla­tov­ské věži 2016/2017 - vybo­jo­va­li naši hrá­či čty­ři vítěz­ství v kate­go­ri­ích.  V kate­go­rii 5.-9.třída vyhrál suve­rén­ně Jir­ka Les (na foto­gra­fii vle­vo) s maxi­mál­ním počtem 45 bod.,… Číst dále »Na Kla­tov­ské věži 4x vítězství