Klatovská věž 5

Kla­to­vy 23. 4. 2022 mlad­ší: 6.Václav Kou­tec­ký 4,5, 10.Filip Kužel 4, 15.Magdalena Kou­tec­ká 3, star­ší: 4.Jakub Mareš 4,5, 9.Ema Urvál­ko­vá 3,5, 10.Denis Kužel 3,5. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr631015.aspx?lan=5&art=1.

4. turnaj Klatovské věže

Nýřa­ny 19. 3. 2022 kate­go­rie 1.-4. tří­da ZŠ: 4. (3.mezi chlap­ci) Tirb Ale­xej 5 (Alex si uhrál 4.VT! Gra­tu­lu­je­me!) kate­go­rie 5.-9. tří­da ZŠ: 5. Mareš Jakub 4. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr620736.aspx.

2. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Let­­ná 11.12.2021 Mlad­ší: 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7! skvě­lé vel­ká gra­tu­la­ce!), 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 12.Kužel Filip 3,5, 16.Tirb Ale­xej 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598060.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Star­ší: 4.Tolar Ben 4, 7.Kužel Denis 3, 8.Urvál­ko­vá Ema 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598061.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

2. turnaj Klatovské věže

Kaz­ně­jov, 7. 12. 2019 MŠ a 1. -4. tří­da: 6.Stehlík Rudolf 5, 14.Křivka Jan 4 http://chess-results.com/tnr496501.aspx?lan=5 5. -9. tří­da: 12.Mareš Jakub 3, 13.Vyčichlo Mar­tin 3. http://chess-results.com/tnr496498.aspx?lan=5

1.turnaj Klatovské věže

Zbůch, 9. 11. 2019 1.-4.tř.: 7.Křivka Jan (20.ZŠ), 10.Sedláček Ště­pán (ŠK64), 14.Hendrychová Tere­za (2.ZŠ – 3.mezi dív­ka­mi!), 17.Musil Voj­těch (ŠK64), http://chess-results.com/tnr487653.aspx?lan=5 5.-9.tř.: 1.Hodl Voj­těch (ŠK 64 Plzeň) 6, 3.Plic Edu­ard (TJ Košut­ka) 5, skvě­lý výsle­dek Voj­ty Hod­la!! http://chess-results.com/tnr487654.aspx?lan=5

Klatovská věž 1

Prv­ní tur­naj Kla­tov­ské věže ve Zbů­chu vyhrál zis­kem 6 bodů ze 7 v kate­go­rii 1.-4. tří­dy ZŠ hráč ŠK 64 Plzeň Artem Mame­tev (vel­ká gra­tu­la­ce!). Dal­ší z našich hrá­čů Ště­pán Kuchta obsa­dil se 4,5 body 7 mís­to, Deni­sa Mare­šo­vá byla se 4 body na 11. mís­tě (3. mezi děv­ča­ty), o mís­to níže se stej­ným bodo­vým zis­kem skon­čil Vla­di­slav Hasman. Lukáš Kuchta se 3,5 body se […]

Na Klatovské věži 4x vítězství

V cel­ko­vém hod­no­ce­ní seri­á­lu tur­na­jů začí­na­jí­cích hrá­čů – Kla­tov­ské věži 2016/2017 - vybo­jo­va­li naši hrá­či čty­ři vítěz­ství v kate­go­ri­ích.  V kate­go­rii 5.-9.třída vyhrál suve­rén­ně Jir­ka Les (na foto­gra­fii vle­vo) s maxi­mál­ním počtem 45 bod., ve stej­né kate­go­rii dívek vyhrá­la Mag­da Šafá­řo­vá (30 bodů), v kate­go­rii 1.-4.třída se díky vítěz­ství v posled­ním tur­na­ji dostal na 1.místo Ond­ra Novák (37 bodů - na foto­gra­fii vpra­vo), kte­rý přeskočil […]

5. turnaj Klatovské věže

5. tur­naj Kla­tov­ské věže (Kla­to­vy 9.4.2016) kat.5.-9.tř. 2. Win­tr Filip 5,5, 5. Plic Voj­těch 4,0, 9. Jed­lič­ka Tomáš 3,5. 14.(1. mezi dív­ka­mi) Šafá­řo­vá Mag­da­le­na 1,5 kat.1.-4.tř. 2. Štván Jan 6, 3. Janouš  Marek 5½, 5.  Zíka Richard 5, 9. Trh­lík Samu­el 4½, 19. Vilí­mek Vít 3½, 22. Novák Ondřej 3½, 26. Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 27. Ste­pa­nyshyn Kata­ri­na 3, 29. […]

4. turnaj Klatovské věže

4. tur­naj Kla­tov­ské věže - Zbůch 5.3.2016 tur­naj mlad­ších: 3. Janouš Marek 5, 10.Štván Jan 4, 11.Trhlík Samu­el 4, 14.Vilí­mek Vít 4, 16.Mužík Voj­těch 3, 20.Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 22.Ada­mec Patrik 3, 24.Škodová Marie 3, 26.Novák Ondřej 2 tur­naj star­ších: 1. Plic Voj­těch 5, 5. Win­tr Filip 4½, 6. Šťast­ný Josef 4½, 7. Šťast­ný Jiří 4, […]