Karlovarský čtyřlístek

onli­ne 17. 10. 2020

5.Janouš Marek 4, 7.Mametev Artem 4 (z 5), 13. Lang­ma­jer Jan 3,5, 16. Mare­šo­vá Micha­e­la 3, 19. Blud­ský Vít 3, 23. Blud­ský Hynek 3, 40.Málková Adri­a­na 2, 46. Mare­šo­vá Deni­sa 2, 52. Hof­f­mann Jiří 2, cel­kem 74 hráčů.

V pořa­dí druž­stev obsa­di­lo druž­stvo ŠK64 Plzeň vyni­ka­jí­cí 2. mís­to, záro­veň jako nej­lep­ší tým bez hos­tů! Gra­tu­la­ce a díky všem zúčastněným!

Konečné výsledky

http://www.sachykv.cz/images/vysledk_ymladez/Karlovarsky_ctyrlistek_konecne_poradi.xls