6. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 10. 4. 2021 17:00

Turnaj mladších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
5. (cel­ko­vě v kate­go­rii 2.H10, pořa­dí v KP 1.H10) Jan­čík Voj­těch 5, 28. (9.H8, 5.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 41. (19.H10, 13.H10) Bouda Ondřej 2, 44. (22.H10, 16.H10) Steh­lík Rudolf 1,5.

Turnaj starších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
1. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 5. (2.H18, 2.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 8. (2.H14, 2.H14) Mame­tev Artem 5, 14. (4.H12, 4.H12) Blud­ský Hynek 4,5, 15. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 16. (5.H12, 5.H12) Blud­ský Vít 4,5, 17. (5.H16, 4.H16) Lang­ma­jer Jan 4, 25. (8.H16, 6.H16) Hodl Voj­těch 4, 26. (2.D12, 1.D12) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 31. (10.H16, 7.H16) Les Jiří 4, 34. (5.H18, 4.H18) Moj­dl David 4, 39. (11.H12, 9.H12) Mach Jan 3, 49. (9.H14, 4.H14) Kuchta Ště­pán 3, 51. (3.D14, 3.D14) Kře­no­vá Natá­lie 3, 54. (6.H18, 5.H18) Křen Adam 2,5, 55. (1.D18, 1.D18) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 2, 58. (13.H14, 8.H14) Šimek Josef 2.

Cel­kem tedy v šes­tém tur­na­ji hrá­lo 21 hrá­čů ŠK 64 Plzeň, kte­ří vybo­jo­va­li v šes­tém tur­na­ji v kate­go­ri­ích 5 prv­ních míst, 2 dru­há mís­ta a 1 tře­tí mís­to. Skvě­lé, vel­ká gra­tu­la­ce a poděkování!

Konečné pořadí hráčů ŠK 64 Plzeň

H18: 2.Šeter­le Matěj 26,5 (ško­da, dru­hé mís­to bylo jen díky hor­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní), 3.Moj­dl David 18,5, 6.Křen Adam 6, 8.Win­tr Filip 4.
D18: 1.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 6,5.
H16: 1.Lang­ma­jer Jan 26,5 (Hon­za s pře­hle­dem uhá­jil pozi­ci nej­lep­ší­ho hrá­če kra­je v H16!), 5.Les Jiří 20,5, 12.Hodl Voj­těch 14.
D16: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 22,5, 2.Suchá Eliš­ka 2,5.
H14: 1.Janouš Marek 29, 2.Mame­tev Artem 28,5 (Marek a Arte­mem záro­veň obsa­di­li prv­ní dvě mís­ta v abso­lut­ním pořa­dí star­ších bez roz­dí­lu kate­go­rií, úžas­né!), 8.Šimek Josef 11, 10.Kuchta Ště­pán 8, 12.Tomek Daniel 6, 15.Novák Ondřej 3.
D14: 3.Kře­no­vá Natá­lie 13, 4.Šafá­řo­vá Anna Marie 7.
H12: 3.Blud­ský Hynek 23,5, 5.Blud­ský Vít 23,5, 9.Mach Jan 16.
D12: 4.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 5.Hen­drych­o­vá Tere­za 2,5.
H10: 3.Jan­čík Voj­těch 23,5, 10.Suchý David 16, 14.Steh­lík Rudolf 11, 15.Trh­lík Mar­tin 9,5, 18.Bouda Ondřej 8,5, 19.Tomek Jakub 7, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 6.
D10: 2.Mare­šo­vá Deni­sa 23,5.
H8: 6.Hof­f­mann Jiří 18.

Pro hrá­če ŠK 64 Plzeň cel­kem tedy v koneč­ném pořa­dí kate­go­rií Kraj­ské­ho pře­bo­ru 4 prv­ní mís­ta, 4 dru­há mís­ta a 4 tře­tí mís­ta, tedy 12 medai­lo­vých umís­tě­ní. Gra­tu­lu­ji a všem děku­ji za skvě­lou repre­zen­ta­ci klu­bu! Hrá­čů ŠK 64 Plzeň nastou­pi­lo během celé­ho seri­á­lu cel­kem 31!

Kompletní výsledky

mlad­ší - https://lichess.org/swiss/4O6jBQkK
star­ší - https://lichess.org/swiss/16AdTwYM