5. turnaj Klatovské věže

5. turnaj Klatovské věže (Klatovy 9.4.2016)

kat.5.–9.tř.

2. Win­tr Filip 5,5, 5. Plic Voj­těch 4,0, 9. Jed­lič­ka Tomáš 3,5. 14.(1. mezi dív­ka­mi) Šafá­řo­vá Mag­da­le­na 1,5

kat.1.–4.tř.

2. Štván Jan 6, 3. Janouš  Marek 5½, 5.  Zíka Richard 5, 9. Trh­lík Samu­el 4½, 19. Vilí­mek Vít 3½, 22. Novák Ondřej 3½, 26. Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 27. Ste­pa­nyshyn Kata­ri­na 3, 29. Hor­nek Daniel 3

Celkové výsledky Klatovské věže 2015/2016:

kat.5.–9.tř.:

1. Win­tr Filip 42, 3. Plic Voj­těch 34, 5. Jed­lič­ka Tomáš 20, 8. Kraus Kris­ti­án 14, 9. Pleš­míd Voj­těch 10, 14. Šťast­ný Josef7, 15. Šťast­ný Jiří 6, 22. Košan Mar­tin 2, 25. Šafá­řo­vá Mag­da­le­na 1,

kat.1.–4.tř.:

1. Janouš Marek 39, 8. Zíka Richard 18, 9.Štván Jan 15, 17. Trh­lík Samu­el 5, 18. Vilí­mek Vít 4, 21. Urbá­nek Voj­těch 4, 24.Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 26. Novák Ondřej 3, 31. Urbá­nek Lukáš 2, 31. Hasman Vla­di­slav 2, 31. Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na2, 42. Sýko­ra Tobiáš 1, 42. Mužík Voj­těch 1, 42. Ada­mec Patrik 1, 42. Hor­nek Daniel 1.

Vel­ká gra­tu­la­ce obě­ma našim vítězům Fili­pu Win­tro­vi a Mar­ku Janou­šo­vi a také Voj­to­vi Pli­co­vi za medai­li. Pochva­lu zaslou­ží i hrá­či, kte­ří se pro­bo­jo­va­li do prv­ní desít­ky!