Vítězem Velikonočního turnaje Martin Kopřiva

Dru­hý roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v Kon­gre­so­vém sále Hote­lu Hazu­ka v Plzni vyhrál zis­kem 6 bodů Mar­tin Kopři­va. V tur­na­ji nebyl pora­žen a s bilan­cí pěti výher a dvou remíz před­sti­hl dru­hé­ho Mar­ti­na Sime­ta díky pomoc­né­mu hod­no­ce­ní. Tře­tí mís­to vybo­jo­va­la vel­mi pře­kva­pi­vě, ale napros­to zaslou­že­ně, s 5 body Adri­a­na Mál­ko­vá. Ta také byla nej­lep­ší v pořa­dí Pře­bo­ru ŠK 64 Plzeň pro rok 2015. Hrá­či na 4. - 9. mís­tě zís­ka­li 4,5 bodu - pomoc­né hod­no­ce­ní je seřa­di­lo tak­to: David Lorenc, David Hlo­žek, Milan Málek Michal Sta­ník, Ště­pán Hrbek a Zde­něk Flajšman. 

Konečné výsledky:

Poř.St.č.Jmé­noRtgKlubNar.BodyBH.BH.S-B
11Kopři­va Martin1937TJ Košut­ka Plzeň o.s.19966233328,25
22Simet Mar­tin1863TJ Košut­ka Plzeň o.s.20006213024,00
38Mál­ko­vá Adriana1556ŠK 64 Plzeň2004521½30½19,25
43Lorenc David1783ŠK 64 Plzeň1994233117,25
55Hlo­žek David1700ŠK 64 Plzeň2003213016,75
66Málek Milan1666ŠK 64 Plzeň1965202916,75
74Sta­ník Michal1738ŠK Líně1988202816,75
87Hrbek Ště­pán1586ŠK ERA Poš­tov­ní spořitelna200618½25½14,75
99Fla­jš­man Zdeněk1462ŠK Dvo­rec197317½25½12,75
1014Fla­jš­man Petr1289ŠK Dvo­rec2005420½26½13,25
1113Bošek Vla­di­mír1347SŠK Heř­ma­no­va Huť/TJ DIOSS Nýřany1999419½2712,25
1212Svě­tin­ský Vladimír1399Sokol Čer­ve­ný Kostelec19514182511,50
1315Šeter­le Matěj1280ŠK 64 Plzeň2003414218,50
1418Rou­bal František1203SŠK Heř­ma­no­va Huť/TJ DIOSS Nýřany1994182611,75
1511Sed­lák Jakub1402ŠK Dvo­rec20021520½7,25
1619Hein­rich Dominik1193ŠK 64 Plzeň200331925½8,50
1710Fla­jš­man Pavel1438ŠK Dvo­rec2002318½279,00
1816Lang­ma­jer Jan1250ŠK 64 Plzeň2005318½267,00
1917Ste­pa­nyshyn Jan1221TJ ZČE Plzeň199931622½9,00
2025Lang­ma­je­ro­vá Jana1039ŠK 64 Plzeň2002316216,50
2121Kopic Robin1091ŠK 64 Plzeň2002315½225,50
2220Muko­vá Michaela1100ŠK Přeš­ti­ce200317234,75
2322Zachar­do­vá Klára1085ŠK 64 Plzeň20011318½4,00
2423Win­tr Filip1070ŠK 64 Plzeň20031216½3,75
2526Kraus Kris­ti­án1000ŠK 64 Plzeň2002216½23½5,50
2628Šťast­ný Josef1000ŠK 64 Plzeň2002212172,50
2724Fia­la David1056ŠK Dvo­rec200412½182,00
2827Šťast­ný Jiří1000ŠK 64 Plzeň2004012170,00

Pořa­dí Pře­bo­ru ŠK 64 Plzeň 2015: 1.Mál­ko­vá Adri­a­na, 2.Lorenc David, 3.Hlo­žek David, 4.Málek Milan, 5.Šeterle Matěj, 6.Heinrich Domi­nik, 7.Langmajer Jan, 8.Langmajerová Jana, 9.Kopic Robin, 10.Zachardová Klá­ra, 11.Wintr Filip, 12.Kraus Kris­ti­án, 13.Šťastný Josef.

Detail­ní výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr167797.aspx?lan=5

Krát­ký film z Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je může­te shléd­nout na https://www.youtube.com/watch?v=FidKanSlZ7E.