Přeskočit na obsah

Velká cena Letné

Plzeň-Let­ná, 4. 11. 2023

Prv­ní letoš­ní tur­naj Vel­ké ceny mlá­de­že se hrál v Plzni na Let­né. V zavře­ném tur­na­ji A hrál Voj­těch Jan­čík, vybo­jo­val 0,5 bodu a skon­čil na 6. mís­tě. V tur­na­ji B bojo­va­la Vik­to­riia Stra­zhnyk, zís­ka­la 3 body a skon­či­la na výbor­ném 2. mís­tě. V tur­na­ji C měl náš klub zastou­pe­ní v Emě Urvál­ko­vá, kte­rá s 1 bodem skon­či­la na 6. mís­tě. V Open tur­naj hrá­lo 8 našich hrá­čů, nej­lé­pe se umís­ti­li s 5,5 body Vác­lav Kou­tec­ký (4. mís­to) a Mag­da­le­na Kou­tec­ká (5. mís­to). Umís­tě­ní ostat­ních: 15.Ale­xej Tirb 4,5, 18.Jan Méner 4, 21.Yevhen Stra­zhnyk 4, 23.Filip Kužel 4, 33.Denis Kužel 3, 40.Matěj Jan­čík Matěj 3.

Kom­plet­ní výsled­ky: https://chess-results.com/tnr842985.aspx?lan=5
Člá­nek a foto­ga­le­rie na strán­kách ŠSPK: https://www.sachyplzen.cz/velka-cena-letne/