Přeskočit na obsah

Velká cena Domažlic

4. 3. 2023, Domažlice

V zavře­ném tur­na­ji A nej­sil­něj­ších hrá­čů kra­lo­val Artem Mame­tev, kte­rý vyhrál zis­kem 4 bodů (z 5 mož­ných), Marek Janouš obsa­dil se 2,5 body 4. místo.

V tur­na­ji B bojo­val Jir­ka Les, uhrál 2,5 bodu a obsa­dil 4. mís­to. V tur­na­ji C uhrál Voj­ta Jan­čík 3 body a vybo­jo­val 3. mís­to, Deni­sa Mare­šo­vá skon­či­la s 1 bodem na 6. místě.

V open tur­na­ji zís­ka­la Ema Urvál­ko­vá 5 bodů a skon­či­la na 4. mís­tě, Ale­xej Tirb skon­čil se 3 body na 22. místě.

Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr736853.aspx?lan=5&art=1.