Přeskočit na obsah

MŠF Plzeň

Ve vedení Petr Neuman

Po šes­tém kole tur­na­je CALLIDITAS OPEN hra­né­ho v rám­ci Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022 je v čele nasa­ze­ná jed­nič­ka vel­mis­tr Petr Neu­man. Jako jedi­ný z hrá­čů špič­ky tur­na­je par­tie v pátém i šes­tém kole vyhrál (nad… Číst dále »Ve vede­ní Petr Neuman

Vyhraje Petr Neuman počtvrté?

V sobo­tu 20. srp­na odstar­to­val v plzeň­ském hote­lu Parkho­tel 21. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022. Nej­vět­ším favo­ri­tem hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho tur­na­je – CALLIDITAS OPEN – je mezi­ná­rod­ní vel­mis­tr Petr Neu­man hra­jí­cí za ŠK Líně,… Číst dále »Vyhra­je Petr Neu­man počtvrté?

Honza Toman králem blesku

Sobot­ní bles­ko­vý tur­naj fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 vyhrál napros­to suve­rén­ně Jan Toman hájí­cí bar­vy praž­ské­ho Uni­ches­su. V tur­na­ji hra­ném sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým nedo­vo­lil svým sou­pe­řům ani půl­bod a s 12 body před dru­hém Mar­ti­nem… Číst dále »Hon­za Toman krá­lem blesku

Honza Langmajer do posledních dvou kol s půlbodovým náskokem

V par­ti­ích sed­mé­ho kola sou­bo­je Pav­la Fla­jš­ma­na s Mar­kem Janou­šem a Mar­ka Pokru­py s Jaro­sla­vem Záhor­ben­ským skon­či­ly děl­bou bodů, do čela se tak s 5 body a půl­bo­do­vým násko­kem dostal Hon­za Lang­ma­jer, jehož tla­ku v der­by hrá­čů ŠK 64 Plzeň… Číst dále »Hon­za Lang­ma­jer do posled­ních dvou kol s půl­bo­do­vým náskokem