Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

KP I, 11.kolo: Košutka A - ŠK 64 Plzeň B - 1,5:6,5

Po poráž­ce od Céč­ka Líní byl úkol vyhrát na Košut­ce a udr­žet dru­hé mís­to a tím i šan­ci na pří­pad­ný postup do 2. ligy po pří­pad­ném odřek­nu­tí postu­pu ze stra­ny Céč­ka Líní. Zápas byl sice dlou­ho vyrov­na­ný, když rych­le remi­zo­va­li Filip Holý (1.), Hon­za Bechyn­ský (2.) a Dan Nový (4.), pak ale při­šla chví­le našich hrá­čů a všich­ni ostat­ní pak své par­tie dotáh­li do vítěz­né­ho kon­ce – Petr Herejk (3.), Matěj Šeter­le (5.), Makar Hon­cha­rov (6.), David Lorenc (7.) i Tere­za Urvál­ko­vá (8.).

V koneč­ném pořa­dí Béč­ko obsa­di­lo s 25 body výbor­né 2. místo.

Výsled­ky jed­not­liv­ců v celé sezó­ně: Artem Mame­tev 6,5 z 8 (výkon 2346!), Filip Holý 6 z 8 (2180), Jan Bechyn­ský 5,5 z 11 (1997), Petr Herejk 9 z 11 (2227), Daniel Nový 1 z 2 (1952), Kate­ři­na Malá­ro­vá 4 z 6 (2067), Matěj Šeter­le 5 z 10 (1920), Miroslav Ran­da 0,5 z 1 (1738), Makar Hon­cha­rov 6 z 11 (1919), David Lorenc 4,5 z 6 (2059), Vác­lav Hrd­lič­ka 0,5 ze 3 (1698), Tere­za Urvál­ko­vá 2 ze 3 (1789), Vít Ště­pá­nek 2 z 5 (1555), Josef Šťast­ný 2 z 2 (2404).

KP III, 11. kolo: Košutka C - ŠK 64 Plzeň D - Líně E 1:4

Déč­ko na Košut­ce v posled­ním kole KPIII také plně bodo­va­lo, když vyhrá­li Voj­těch Hodl (2.), Ema Urvál­ko­vá (3.), Vít Vorač­ka (4.) i Viky Stra­zhnyk (5.). Jedi­nou pro­hru zazna­me­nal na prv­ní šachov­ni­ci hra­jí­cí Vašek Pelí­šek.

Cel­ko­vě z toho bylo s 18 body pěk­né 3. místo.

Výsled­ky jed­not­liv­ců v celé sezó­ně: David Lorenc 1 z 1, Vác­lav Hrd­lič­ka 1,5 ze 2 (1834), Vít Ště­pá­nek 0,5 ze 3 (1281), Vác­lav Pelí­šek 2,5 z 8 (1526), Voj­těch Hodl 5,5 z 10 (1576), Tere­za Urvál­ko­vá 1 z 1, Jiří Les 1 z 2 (1580), Voj­těch Jan­čík 5 z 6 (1755), Ema Urvál­ko­vá 5 z 6 (1690), Mar­tin Tenk 2 z 3 (1201), Vít Vokrač­ka 1 ze 2 (1184), Vik­to­riia Stra­zhnyk 2,5 ze 4 (1398), Jin­dřich Beneš 1 z 1, Ale­xej Tirb 0 z 1.