Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

Nad­vlá­da našich dvou druž­stev v KPIII pokračuje!!

KP III, 6.kolo ŠK 64 Plzeň C – Košutka C 4 : 1

Lang­ma­jer Jan 1, Šeter­le Matěj 1, Lorenc David 1, Pelí­šek Vác­lav 1, Kou­tec­ký Vác­lav 0

KP III, 6. kolo, ŠK 64 Plzeň D – Union 5 : 0

Bechyn­ský Jan 1, Velič­kov Domi­nik 1, Hon­cha­rov Makar 1, Andru­se­vič Andrej 1, Hodl Voj­těch 1

Skvě­lá jíz­da obou našich druž­stev v KPIII pokra­ču­je, na čele sou­tě­že je ŠK 64 Plzeň D s plným počtem 18 bodů, dru­hé naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň C je s 15 body na 2. mís­tě, náskok na tře­tí Loko­mo­ti­vu C je již čtyřbodový!

Podrob­nos­ti k sou­tě­ži viz https://www.chess.cz/soutez/2836/.