Soutěže družstev dospělých

Krajský přebor I  — 2. kolo

Sokol Plzeň-Let­ná — ŠK 64 Plzeň A 2,5 : 5,5
(Herejk 1, Bechyn­ský 0, Nový 0,5, Macha­lík 1, Lorenc 1, Lang­ma­jer 1, Hrd­lič­ka 0,5, Lang­ma­je­ro­vá 1). Ve vel­mi osla­be­né sesta­vě byly pro cel­ko­vý výsle­dek klí­čo­vé výhry Hon­zy a Jany Lang­ma­je­ro­vých (máme kva­lit­ní a sil­né náhrad­ní­ky!), poté už sou­peř nedo­ká­zal odpo­vě­dět a bylo z toho poho­dl­né vítěz­ství. Po dvou kolech vede­me tabul­ku, jako jedi­ní máme 6 bodů!