Šachový festival Plzeň 2020 a Mistrovství ČR mužů

Hlav­ním tur­na­jem Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2020, kte­rý pořá­dal ve dnech 23. – 31. 8. 2020 náš ŠK 64 Plzeň, bylo Mis­trov­ství ČR v šachu mužů 2020. Mis­trem repub­li­ky se stal David Nava­ra před Vik­to­rem Láz­nič­kou a Zbyň­kem Hráč­kem, z našich zástup­ců skon­čil David Hlo­žek se 3,5 body na 64.místě (do ratingu FIDE při­psal +41), o dvě mís­ta na 66.místě se 3 body byl Marek Janouš (do ratingu FIDE +26)!

V open tur­na­ji CALLIDITAS Open vyhrál Matouš Eret před novou posi­lou naše­ho druh­li­go­vé­ho Áčka Mirosla­vem Pal­kem a Zdeň­kem Hábou. Do prv­ní desít­ky se dosta­li hned dva naši hrá­či: Matěj Šeter­le obsa­dil se 6 body 7.místo (a +103!!! bodů do ratingu FIDE) a Jan Bechyn­ský skon­čil se stej­ným bodo­vým zis­kem devá­tý (+17). Jan Lang­ma­jer obsa­dil s 4,5 body 36.místo (+10), David Lorenc skon­čil se 3,5 body na 48.místě (-54), Artem Mame­tev se 3 body 58. (+40) a Voj­ta Hodl se 2 body 63. (výkon 1370).

1.turnaj mlá­de­že – PRO­di­a­mant open v rapid šachu vyhrál Hon­za Lang­ma­jer (7 b.) před Arte­mem Mame­te­vem (5) a Voj­tou Hod­lem (4,5). Pořa­dí dal­ších našich hrá­čů: 4.Jiří Šťast­ný 4,5, 5.Míša Mare­šo­vá 4, 7.Deni­sa Mare­šo­vá 3,5, 8.Voj­ta Jan­čík 3, 9.Anna Marie Šafá­řo­vá 3, 10.Ondřej Novák 2,5.

Ve 2.turnaji mlá­de­že – PRO­di­a­mant open v rapid šachu skon­čil Hon­za Lang­ma­jer s 5 body na 2.místě, tře­tí mís­to obsa­dil také s 5 body Artem Mame­tev. Umís­tě­ní dal­ší hrá­čů ŠK 64 Plzeň: 5.Deni­sa Mare­šo­vá 4, 6.Micha­e­la Mare­šo­vá 4, 7.Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá 4, 8.Anna Marie Šafá­řo­vá 4, 9.Šťast­ný Jiří 3,5, 10.Voj­těch Jan­čík 3, 14.Voj­těch Hodl 0.

V Tur­na­ji ve Fische­ro­vých šachách – NODAK open skon­čil na 2.místě Hon­za Lang­ma­jer (5 bodů), a na 3.místě David Lorenc (5). Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 4.Kat­ka Pal­ko­vá 4,5, 9.Josef Šťast­ný 3, 10.Jiří Šťast­ný 1, 12.Anna Marie Šafá­řo­vá 1.

V Bles­ko­vém tur­na­ji – Pils­ner Urquell open byl nej­lep­ším z našich hrá­čů Hon­za Bechyn­ský (6,5 b.). Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 11.Artem Mame­tev 6, 12.Kat­ka Pal­ko­vá 5,5, 13.Hon­za Lang­ma­jer 5,5, 15.Matěj Šeter­le 5,5, 18.David Lorenc 5, 27.Vašek Hrd­lič­ka 4, 28.Jir­ka Šťast­ný 3,5. Z našich hos­tů Kia­ni Kia­ra­sh (nová posi­la našich druž­stev!!) obsa­dil se 7,5 body 5.místo a Lukáš Kle­ment se stej­ným bodo­vým zis­kem skon­čil o mís­to níže.

Celou akci je mož­no hod­no­tit jako úspěš­nou, kro­mě medi­ál­ní­ho dosa­hu akce neskon­či­la v minu­su!

Podrob­nos­ti o tur­na­ji najde­te na https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.