Šachové úterky v hotelu LIONS

Pro­jekt úter­ních tré­nin­ků šachis­tů všech věko­vých sku­pin se úspěš­ně roz­jíž­dí, od 15,30 do 17,30 pro­bí­ha­jí tré­nin­ky zamě­ře­né pře­de­vším na zahá­je­ní par­tií, od 17,30 pak jsou na pro­gra­mu tur­na­je. Zatím se ode­hrá­ly dva bles­ko­vé tur­na­je.

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č. 1, 11.9.2018

1.Šedivý Mar­tin 12,5, 2.Palková Kate­ři­na 11, 3.Herejk Petr 10, 4.Janouš Marek 7,5, 5.Lorenc David 7, 6.Hrdlička Vác­lav 5, 7.Novák Ondřej 3

http://chess-results.com/tnr377362.aspx?lan=5

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č. 2, 25.9.2018

1.Herejk Petr 13, 2.Janouš Marek 12, 3.Nový Daniel 10, 4.Novák Ondřej 8, 5.Šafářová Mag­da­lé­na 6, 6.Šafářová Anna Marie 4, 7.Nová Micha­e­la 2, 8.Novák Michal 1.

http://chess-results.com/tnr380163.aspx?lan=5