Přeskočit na obsah

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č. 105, Plzeň 7. 11. 2023

1.Herejk Petr 6, 2.Vaník Jakub 4, 3.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 4.Opa­lec­ký Adam 0,5.

https://chess-results.com/tnr845471.aspx?lan=5

Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás!