Šachové úterky v hotelu LIONS

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.65, Plzeň 26. 4. 2022

1.Herejk Petr 2,5, 2.Langmajer Jan 2, 3.Honcharov Makar 1, 4.Urválková Tere­za 0,5.

https://chess-results.com/tnr632193.aspx?lan=5&art=4

Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás!