Šachové úterky v hotelu LIONS

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.55, Plzeň 2. 11. 2021

1.Herejk Petr 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Mame­tev Artem 3, 4.Hon­cha­rov Makar 0.

http://chess-results.com/tnr588748.aspx?lan=5

Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás!