Šachové úterky v hotelu LIONS

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.45, Plzeň 7. 1. 2020

1.Janouš Marek 4,5, 2.Herejk Petr 4,5, 3.Palková Kate­ři­na 4,5, 4.Mametev Artem 4, 5.Langmajer Jan 2,5.

http://chess-results.com/tnr505276.aspx?lan=5

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.46, Plzeň 14. 1. 2020

1.Bechynský Jan 5, 2.Palková Kate­ři­na 4, 3.Mametev Artem 3, 4.Hrdlička Vác­lav 0

http://chess-results.com/tnr507060.aspx?lan=5

 

Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát!