Šachové úterky v hotelu LIONS

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.40, Plzeň 19. 11. 2019

1.Herejk Petr 5,5, 2.Janouš Marek 4,5, 3.Bechynský Jan 3,5, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Lorenc David 3.

http://chess-results.com/tnr490762.aspx?lan=5

Bleskový turnaj ŠK 64 Plzeň č.41, Plzeň 26. 11. 2019

1.Palková Kate­ři­na a Herejk Petr 3, 3.Mametev Artem 0

http://chess-results.com/tnr492904.aspx?lan=5

 

Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát!