Plzeňská šachová liga – čtvrtfinále

Letoš­ní­ho roč­ník vel­mi oblí­be­né Plzeň­ské šacho­vé ligy má za sebou čtvrt­fi­ná­le a zná­me již všech 12 semi­fi­na­lis­tů.

Výsled­ky čtvrt­fi­ná­le, Plzeň 31. 1. 2020:

Dopro­vod­ný tur­naj — http://chess-results.com/tnr512494.aspx?lan=5&art=1
Čtvrt­fi­ná­le A — http://chess-results.com/tnr511672.aspx?lan=5&art=4
Čtvrt­fi­ná­le B — http://chess-results.com/tnr511673.aspx?lan=5&art=4
Čtvrt­fi­ná­le C — http://chess-results.com/tnr511674.aspx?lan=5&art=4
Čtvrt­fi­ná­le D — http://chess-results.com/tnr511675.aspx?lan=5&art=4

V semi­fi­ná­le se pro­ti sobě v jed­né sku­pi­ně utka­jí postu­pu­jí­cí ze sku­pin A a B: Kuchta Š., Le, Jan, Les, Samu­el, Plic E. a ve dru­hé sku­pi­ně postu­pu­jí­cí ze sku­pin C a D: Jan­čík, Kře­no­vá, Novák, Hodl, Fol­ko­vá, Ste­pa­nyshyn.
Vzhle­dem k výsled­kům čtvrt­fi­ná­le je prv­ním náhrad­ní­kem pro semi­fi­ná­le Kubík, dru­hým Mareš.

Fotogalerie