Pilsner Urquell OPEN 2019

Plzeň, 16. 11. 2019

Tur­na­je dospě­lých v rapid šachu PILSNER URQUELL OPEN v Plzeň­ském pivo­va­ru se zúčast­ni­lo i dvo­ji­ce našich mla­dých hrá­čů.

Marek Janouš vybo­jo­val 4, bodu a obsa­dil pěk­né 33. mís­to, Hon­za Lang­ma­jer zís­kal o půl bodu méně skon­čil na 50. mís­tě.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr488428.aspx?lan=5