Otevřený přebor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu

28. 9. 2021 Plzeň (hotel LIONS)

Na svá­tek sva­té­ho Vác­la­va se v hote­lu Lions usku­teč­nil Ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu. Deset hrá­čů si o titul klu­bo­vé­ho pře­bor­ní­ka v rapid šachu roz­da­lo sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým. Nej­ví­ce bodů (8) vybo­jo­val a klu­bo­vým pře­bor­ní­kem v rapid šachu pro rok 2021 se stal Marek Janouš, jen o půl­bod zpět byl dru­hý Artem Mame­tev a s odstu­pem dal­ší­ho bodu Matěj Šeter­le.

Koneč­né výsled­ky: 1.Janouš Marek 8, 2.Mame­tev Artem 7,5, 3.Šeter­le Matěj 6,5, 4.Herejk Petr 6, 5.Velič­kov Domi­nik 6, 6.Lang­ma­jer Jan 5, 7.Hodl Voj­těch 3, 8.Hon­cha­rov Makar 2, 9.Jan­čík Voj­těch 1, 10.Jan­čík Mar­tin 0.

Výsledky

http://chess-results.com/tnr581382.aspx?lan=5