5. ročník Velikonočního turnaje

Velikonoční turnaj 2018, 5. ročník, Plzeň, 31. 3. – 1. 4. 2018

5. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v hote­lu LIONS pořá­da­ný naším klu­bem byl s 34 účast­ní­ky rekord­ním. Vítě­zem se stal nej­vý­še nasa­ze­ný a nej­vět­ší favo­rit Mar­tin Simet, kte­rý uhrál 6 bodů. Dru­hé mís­to vybo­jo­val nej­lep­ší ze 6bodových hrá­čů Vác­lav Truksa, tře­tí byl Pavel Fla­jš­man. Veli­ko­noč­ní tur­naj se hrál také jako pře­bor ŠK 64 Plzeň pro rok 2018, pře­bor­ní­kem se stal cel­ko­vě šes­tý Milan Málek (5 bodů), dru­hé mís­to vybo­jo­val pře­kva­pi­vě, ale zaslou­že­ně desá­tý Jan Lang­ma­jer (4 body), tře­tí v pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň byla Adri­a­na Mál­ko­vá (4 body). Nej­vět­ší pří­růs­tek do národ­ní­ho elo vybo­jo­val Jan Lang­ma­jer (neo­fi­ci­ál­ně +51), Adri­a­na Mál­ko­vá +33 a Jir­ka Šťast­ný +29.

Konečné pořadí

Poř.

Poř. ŠK64 

Jmé­no

Rtg

Klub

Body

BH.

Rtg+/-

Výkon

Rp

1.   FM Simet Mar­tin

2212

ŠK Sokol Kla­to­vy

6

22½​

-11

1923

2.   Truksa Vác­lav

1769

ŠK Tachov

5

22½​

+2

1737

3.   Fla­jš­man Pavel

1788

ŠK Dvo­rec

5

22

+20

1831

4.   Sed­lák Jakub

1536

ŠK Dvo­rec

5

20

+51

1797

5.   Vlk Milo­slav

1975

Heř­Nýř

5

18½​

-18

1675

6.

1.

Málek Milan

1666

ŠK 64 Plzeň

5

17½​

-7

1575

10.

2.

Lang­ma­jer Jan

1432

ŠK 64 Plzeň

4

20½​

+51

1738

11.

3.

Mál­ko­vá Adri­a­na

1450

ŠK 64 Plzeň

4

19½​

+33

1598

12.

4.

Šťast­ný Jiří

1312

ŠK 64 Plzeň

4

19½​

+29

1493

14.

5.

Janouš Marek

1560

ŠK 64 Plzeň

4

18

-18

1454

15.

6.

Hlo­žek David

1908

ŠK 64 Plzeň

4

17½​

-61

1400

16.

7.

Šeter­le Matěj

1514

ŠK 64 Plzeň

4

14½​

-5

1461

20.

8.

Vilí­mek Vít

1524

ŠK 64 Plzeň

3

18½​

-35

1329

21.

9.

Lang­ma­je­ro­vá Jana

1420

ŠK 64 Plzeň

3

18

+9

1510

22.

10.

Šťast­ný Josef

1518

ŠK 64 Plzeň

3

18

-31

1363

23.

11.

Mareš Petr

1552

ŠK 64 Plzeň

3

16

-32

1281

27.

12.

Mame­tev Artem

1128

ŠK 64 Plzeň

3

14

+17

1239

29.

13.

Mare­šo­vá Micha­e­la

1186

ŠK 64 Plzeň

2½​

16½​

+14

1281

31.

14.

Novák Ondřej

1073

ŠK 64 Plzeň

2

14

+4

1122

32.

15.

Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na

1118

ŠK 64 Plzeň

2

13

-28

983

34.

16.

Novák Michal

1000

ŠK 64 Plzeň

0

11

-19

476

Celkové výsledky

Výsled­ky na Chess-Results

Fotogalerie