Den šachu ve Lhotě

12. 12. 2021 Plzeň-Lhota

Hlav­ní akcí Dne šachu pořá­da­né­ho naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň ve Lho­tě v nedě­li 12. 12. 2021 byla simul­tán­ka s vel­mis­trem Mar­ti­nem Petrem, před­se­dou Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Cel­ko­vé skó­re bylo 10,5 : 1,5 pro vel­mis­t­ra Mar­ti­na Pet­ra, když skvě­lé­ho vítěz­ství dosá­hl Voj­těch Jan­čík a remí­zu vybo­jo­val Artem Mame­tev. Pro­ti vel­mis­t­ru Mar­ti­nu Pet­ro­vi hrá­li (neú­spěš­ně) ješ­tě Matěj Jan­čík (dvě par­tie), Voj­těch Hodl, David Lorenc, Micha­e­la Nová, Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá, Makar Hon­cha­rov (dvě par­tie), Marek JanoušVoj­těch Jan­čík (dru­há partie).

Fotogalerie