Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň

Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň pro­běh­ne letos v ter­mí­nu 25. – 28. 9. 2020 v Hře­beč­ní­kách. Cena je 1100 Kč pro hrá­če do 14 let (2006 a ml.) a 1500 Kč pro star­ší. Kdo máte zájem jet, rezer­vuj­te si mís­to již nyní na e‑mailu herejkpetr@seznam.cz, máme k dis­po­zi­ci pou­ze 30 míst.