Přeskočit na obsah

O zlatého krále 2022

Letoš­ní 11. roč­ník tur­na­je O zla­té­ho krá­le pat­řil k těm ze všech nej­sil­něj­ším. Ve star­tov­ním poli, kte­ré číta­lo 31 jmen, byli např. Artem Mame­tev, Marek Janouš či kar­lo­var­ský Voj­ta Teg­da. Tuhé boje dopro­vá­ze­ly všech­na kola a nikdo si nemohl být jis­tý, na koho se nako­nec usmě­je štěs­tě­na. Bri­lant­ním výko­nem 6,5 bodu nako­nec tur­naj opa­no­val Artem Mame­tev. Díky výhře v posled­ním kole se na stří­br­nou pozi­ci vyhoup­nul Andriy Andru­se­vy­ch a bronz zís­kal díky nej­lep­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní mezi pěti­bo­do­vý­mi Makar Hon­cha­rov.

Výsledky

https://chess-results.com/tnr676258.aspx?lan=5

Fotogalerie