Přeskočit na obsah

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 1

5. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/mH3IyAuh 1.Veličkov Domi­nik 4, 2.Bludský Vít 3, 3.Bludský Hynek 2, 4.Honcharov Makar 2, 5.Chessar­CZ 1

Hrajeme spolu 2022

Rado­by­či­ce, 3. 9. 2003 Star­ší: 4.Honcharov Makar 5, 6.Marešová Micha­e­la 5, 22.Marešová Deni­sa 3,5, 35.Mareš Jakub 2,5,https://chess-results.com/tnr671443.aspx?lan=1&art=1 Mlad­ší: 8.Koutecký Vác­lav 4,5, 15.Koutecká Mag­da­le­na 4, 20.Tirb Alex 3,https://chess-results.com/tnr671444.aspx?lan=1&art=1

Nové ELO FIDE k 1. 9. 2022

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 9. 2022 (roz­díl k 1. 7. 2022) 1.Herejk Petr 2144 (0), 2.Holý Filip 2074 (0), 3.Ran­da Miroslav 2028 (0), 4.Lang­ma­jer Jan 1999 (+130), 5.Malá­ro­vá (Pal­ko­vá) Kate­ři­na 1994 (0), 6.Nový Daniel 1984 (0), 7.Bechyn­ský Jan 1982 (0), 8.Hlo­žek David 1969… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 9. 2022

Bleskový turnaj sv. Jana Nepomuckého

Nepo­muk 31.8.2022 3.Holý Filip 6,5, 15.Hon­cha­rov Makar 4, 18.Hrd­lič­ka Vác­lav 3. Výsled­ky: http://chess-results.com/tnr645103.aspx?lan=5

Šachové kroužky 2022/23

Aktu­ál­ní seznam šacho­vých krouž­ků pro letoš­ní rok nalez­ne­te na strán­ce https://www.sk64.cz/sachove-krouzky/. Podrob­nos­ti bude­me prů­běž­ně doplňovat.

Ve vedení Petr Neuman

Po šes­tém kole tur­na­je CALLIDITAS OPEN hra­né­ho v rám­ci Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022 je v čele nasa­ze­ná jed­nič­ka vel­mis­tr Petr Neu­man. Jako jedi­ný z hrá­čů špič­ky tur­na­je par­tie v pátém i šes­tém kole vyhrál (nad… Číst dále »Ve vede­ní Petr Neuman