Přeskočit na obsah

Deset let ŠK 64 Plzeň

Začát­kem roku 2013, kon­krét­ně 16. led­na 2013, se na usta­vu­jí­cí schůzi zro­dil Šacho­vý klub 64 Plzeň. Krát­ce na to byl klub zare­gis­tro­ván u Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Počet čle­nů rych­le ros­tl. Zatím­co… Číst dále »Deset let ŠK 64 Plzeň

2. Turnaj šachových nadějí

Kla­to­vy 14. 1. 2023 Star­ší: 3.Urvál­ko­vá Ema 5,5, 16.Kužel Denis 3, 27.Kout­ný David 2, cel­kem 27 hrá­čů, Mlad­ší: 12.Tirb Ale­xej 4,5, 14.Suli­a­tatchii Ivan 4, 19.Kužel Filip 4, 25.Šiman­dl Mar­tin 3,5, 36.Trč­ko­vá Ema 3, 42.Motej­zík Pro­kop 2, 46.Kout­ná Bea­ta 1,5, cel­kem 48 hrá­čů. Podrob­né výsled­ky… Číst dále »2. Tur­naj šacho­vých nadějí