Táborák v Červeném Újezdě

26. 9. 2021, Čer­ve­ný Újezd

Tábo­rák v Čer­ve­ném Újezdě letos v netra­dič­ním záři­jo­vém ter­mí­nu se vyda­řil, na dvě desít­ky účast­ní­ků kro­mě opé­ká­ní buř­tů čeka­li tra­dič­ní i netra­dič­ní hry včet­ně hle­dá­ní pokladu.

Fotogalerie